preview

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci

Technická univerzita v Liberci

  • Univerzitní náměstí 1410/1, 460 17 Liberec

Popis

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Poslední promoce absolventů se konaly v divadle 26. června 1966. Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale velice účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy. Současný počet studentů se pohybuje kolem 3 tisíc. Vzdělávají se v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech členěných do více než čtyřiceti studijních oborů a v programech celoživotního vzdělávání.

  • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzitní náměstí 1410/1, 460 17 Liberec

Diskuze