Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Již od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských i v navazujících magisterských studijních programech, prezeční i kombinovanou formou studia.
Naším posláním je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fse.ujep.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FSE.UJEP/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hospodářská politika a správa

Aplikovaná ekonomie a správa Prezenční studium Ph. D.
Regionální rozvoj Prezenční studium Bc. / Ing.
Regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Aplikovaná ekonomie a správa Prezenční studium Ph. D.

Ekonomika a management

Ekonomika a management Prezenční studium Bc. / Ing.
Ekonomika a management Prezenční studium Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce Prezenční studium Bc.
Sociální práce Prezenční studium Bc.
Řízení v sociální práci Prezenční studium Mgr.

Podrobné informace o škole

Život na fakultě

Začátkem každého akademického roku vítáme nové i stávající studenty multižánrovým festivalem na zahradě za budovou fakulty, FSEfestem. V uplynulých letech si u nás zazpívala např. Vypsaná Fixa, POKÁČ nebo jsme se zasmáli při exhibici ve Slam Poetry.
I sportovní nadšenci si během akademického roku přijdou na své. Začátkem zimního semestru si mohou zazávodit v Běhu kampusem, fakulta pak dále organizuje klání v tenisové čtyřhře FSE CUP, závod v běhu na lyžích nebo volejbalový turnaj.
Současní středoškoláci si mohou život na naší fakultě vyzkoušet v rámci akce Jeden den vysokoškolákem, který fakulta každoročně připravuje.

Věda a výzkum

Studenti, kteří by se rádi věnovali vědě a výzkumu najdou na fakultě široké spektrum uplatnění. Na fakultě působí řada excelentních vědeckých týmů, do jejichž projektů je možné se zapojit. Zapojení studenti tak mohou nahlédnout pod pokličku tvorby a řešení tuzemských i mezinárodních projektů.

Studium

UJEP představuje zavedenou značku pro trh práce. Mnozí zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. A ty, kdo naše absolventy neznají, přesvědčí vaše studijní  a praktické zkušenosti. Jde to samo, náš region má výzvy pro všechny obory. Co se naučíte v lavicích, můžete vyzkoušet na praxích a stážích doma nebo v zahraničí.Na naší univerzitě působí celá řada výzkumných týmů. Stačí se do některého z nich připojit nebo zažádat o grant na vlastní výzkum. A když přijdete  na něco, co se dá prakticky využít, pomůžeme vám rozjet vlastní podnikání za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje.

 

 


 

  • Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Moskevská 54, 40096 Ústí nad Labem
  • tel.: +420 475 284 611
  • www.fse.ujep.cz

Diskuze