preview

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
  • Tel.: +420 475285111

Popis

V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Výtvarná umění

Vizuální komunikace Prezenční studium Ph.D.

Fine Art

Photography and Time-Based Media (studium v anglickém jazyce) Prezenční studium MgA.

Výtvarná umění

Grafický design Prezenční studium MgA.
Kurátorská studia Prezenční studium MgA.
Fotografie a intermediální tvorba Prezenční studium MgA.
Design Prezenční studium MgA.

Výtvarná umění

Design Prezenční studium BcA.
Grafický design Prezenční studium BcA.
Fotografie a intermediální tvorba Prezenční studium BcA.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole předkládá uchazeč své domácí práce. Ve 2. kole absolvuje uchazeč ostatní disciplíny dle priorit jednotlivých ateliérů. Pokud uchazeč nevyhoví v 1. kole, nepokračuje již do 2. kola a je hodnocen známkou nevyhověl z celých přijímacích zkoušek.

Podrobné informace o škole

Od svého založení se profiluje jako škola umělecko-průmyslového typu, která spolupracuje s průmyslovými a výrobními podniky, s kulturními, obchodními a mnoha dalšími institucemi a agenturami. Svou činností se snaží přispívat k neustálému zvyšovaní estetické úrovně hmotné kultury, stejně jako k renesanci tradičních průmyslových oborů. Pedagogové a studenti se v rámci výuky i ve své umělecké tvorbě a vědecké činnosti zároveň snaží spoluúčastnit nových tvůrčích postupů, trendů, myšlenek a objevů.

  • Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
  • tel.: +420 475285111

Diskuze