Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • Čeké mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Tel.: 475 283 111

Popis

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je již téměř padesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 3400 studentů v prezenčním studiu a pro dalších 600 studentů v kombinované formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 18 vědecko-pedagogických pracovišť, centrum pedagogické praxe, centrum jazykové přípravy, centrum interkulturního vzdělávání a oddělení multimediálních prostředků. Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory, řada dalších se k otevření připravuje, a to jak v pregraduální, tak i v postgraduální přípravě. Fakulta též nabízí možnost celoživotního vzdělávání včetně studia oborů v rámci akreditovaných studijních programů.

  • Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Čeké mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • tel.: 475 283 111

Diskuze