preview

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Popis

Děkujeme za Vaše hodnocení.

Nejaktuálnější informace získáte na uchazečských webových stránkách - studujfzp.ujep.cz

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: studujfzp.ujep.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FZP.UJEP
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 830

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie a ochrana přírody

Environmentální analytická chemie Prezenční studium Ph.D.
Revitalizace krajiny Prezenční studium Ing.
Odpadové hospodářství Prezenční studium Ing.
Ochrana životního prostředí Prezenční studium Bc.
Analytická chemie ŽP a toxikologie Prezenční studium Ing.

Přijímací řízení

studujfzp.ujep.cz

Podrobné informace o škole

Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín. Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a národních parků. Zahraniční spolupráce se aktivně rozvíjí s řadou evropských univerzit (např. v Německu, Turecku, Velké Británii v mnoha dalších zemích). V rámci programu Erasmus se výrazně rozšířila možnost výjezdu studentů na zahraniční studijní a praktické stáže a to do 30 možných destinací po celé Evropě i ve světě.Studium na Fakultě životního prostředí je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a čtyřleté v doktorském studijním programu. Více informací o jednotlivých akreditovaných studijních programech a oborech i studijních plánech je na internetové adrese http://fzp.ujep.cz

  • Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Králova výšina 7, 40096 Ústí nad Labem
  • tel.: 00 420 475 284 111
  • studujfzp.ujep.cz

Diskuze