preview

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
 • Tel.: +420576035221

Popis

Zřízení fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla zřízena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Inženýrská informatika

Integrované systémy v budovách Prezenční studium Mgr.
Automatické řízení a informatika Prezenční studium Ph.D.
Počítačové a komunikační systémy Prezenční studium Mgr.
Informační technologie v administrativě Prezenční studium Bc.
Inženýrská informatika Prezenční studium Ph.D.
Bezpečnostní technologie, systémy a management - magisterské studium Prezenční studium Mgr.
Informační a řídicí technologie Prezenční studium Bc.
Informační technologie Prezenční studium Mgr.
Softwarové inženýrství Prezenční studium Bc.
Automatické řízení a informatika Prezenční studium Mgr.
Učitelství informatiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Inteligentní systémy s roboty Prezenční studium Bc.
Bezpečnostní technologie, systémy a management - bakalářské studium Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

9. 12. 2016 - pátek

26. 1. 2017 - čtvrtek

Přijímací řízení

 • Termín podání přihlášky:  31. 3. 2017
 • Forma podání přihlášky: elektronicky na eprihlaska.utb.cz
 • Všichni uchazeči o studijní obor ITA se podrobí přijímací zkoušce z Obecných studijních předpokladů a Informatiky
 • Uchazečům pro studijní obory IŘT, BTSM, SWI a ISR je písemná přijímací zkouška prominuta.
 • Termín přijímací zkoušky (testu): obor ITA čtvrtek 15. 6. 2017
   

Více informací o přijímacím řízení do bakalářského stupně studia na http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia a do magisterského stupně studia na http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia

Podrobné informace o škole

Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla založena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické. Tento institut byl založen v první polovině roku 2004 a vznikl restrukturalizací Institutu informačních technologií. Základem zmiňovaných institutů byl Ústav (dříve katedra) automatizace a řídicí techniky, který na Fakultě technologické v té době existoval již více než 14 let (Katedra automatizace vznikla 1. 9. 1986).

Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:
aplikovaná informatika
bezpečnostní technologie
automatické řízení
měřicí a přístrojová technika.

Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat:
bakalářské studium
navazující magisterské studium
doktorské studium.


Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská informatika.

Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou studenti v doktorském studijním programu "Inženýrská informatika" studovat obor "Inženýrská informatika". Na Fakultě aplikované informatiky lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů".

Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm ústavů zajišťuje kromě výzkumné činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy jsou výzkumného charakteru. Výuka je zajišťována těmito ústavy:
Ústav matematiky
Ústav elektroniky a měření
Ústav informatiky a umělé inteligence
Ústav počítačových a komunikačních systémů
Ústav bezpečnostního inženýrství
Ústav automatizace a řídicí techniky
Ústav řízení procesů.

Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.

 • Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
 • tel.: +420576035221

Diskuze