preview

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketingová komunikace - při realizaci společných projektů v rámci Komunikační agentury, předmětu, který umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fmk.utb.cz
Facebook: www.facebook.com/fmk.utb
Instagram: https://www.instagram.com/fmk.utb/
Instagram: https://www.linkedin.com/company/74517363
Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Výtvarná umění

Multimedia and Design (výuka v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.
Multimédia a design Prezenční studium Ph.D.
Multimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium MgA.
Multimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium BcA.

Mediální a komunikační studia

Marketingové komunikace Prezenční studium Mgr..
Marketing Communications (výuka v anglickém jazyce) Prezenční studium Mgr.
Marketingové komunikace Prezenční studium Bc.

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Audiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium MgA.
Produkce Prezenční studium BcA.
Audiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium BcA.
Animovaná tvorba Prezenční studium MgA.
Produkce Prezenční studium MgA.
Animovaná tvorba Prezenční studium BcA.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o studium ve studijních programech Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění probíhá v jednotlivých ateliérech vždy v listopadu. Uchazeči o studium ve studijním programu Mediální a komunikační studia se mohou těšit na Den otevřených dveří každoročně v únoru. Konkrétní termín konání Dne otevřených dveří na FMK je vždy v předstihu zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení

Informace o možnostech studia na FMK jsou zveřejněny na https://fmk.utb.cz/studium/.

Podmínky přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) naleznou zájemci o studium vždy v příslušné směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-vnitrni-predpisy/smernice-dekana/.

Podrobné informace o škole

Fakulta multimediálních komunikací je tak trochu jiná fakulta, o které je nejen slyšet, ale která je hlavně hodně vidět. Pořádáním výstav, účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, prezentují FMK jak studenti, tak i pedagogové.

Absolventi FMK se stávají úspěšnými členy týmů v komunikačních a reklamních agenturách, v médiích, v oblasti televizní a dokumentární tvorby, v animačních a postprodukčních studiích, v grafických ateliérech, ve výstavnictví, ve sklářském průmyslu, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, pracují jako fotografové, fashion designéři a také designéři obuvi a galanterie.  ale i v zahraničí, prezentují fakultu jak studenti, tak pedagogové.

  • Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • tel.: 576 034 208, 576 034 214
  • www.fmk.utb.cz

Diskuze