Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany

Univerzita obrany

Popis

Fakulta vojenského leadershipu zabezpečuje vzdělávání ve vojenském i civilním studiu. V rámci vojenského studia připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, důstojníky Armády ČR, kteří budou působit ve všech organizačních strukturách ozbrojených sil na manažerských a ekonomických funkcích. V rámci civilního studia připravuje odborníky pro působení na manažerských a ekonomických funkcích u firem, organizací a institucí působících v oblasti bezpečnostního systému České republiky.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.unob.cz/fvl/Stranky/default.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/fakulta.vojensk…ipu
Zaměření školy: Policie a vojenství
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnost a obrana

Řízení a použití ozbrojených sil

Teorie obrany státu

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu, respektive Univerzity obrany se uskuteční ve dnech:

6. listopadu 2021

2. prosince 2021

13. ledna 2022

3. března 2022

5. listopadu 2022

1. prosince 2022

Podrobné informace o škole

Studijní programy fakulty poskytují absolventům standardní vzdělání v daném oboru, plně srovnatelné se vzděláním na civilních vysokých školách, které je rozšířeno o speciální vojensko-odbornou a vojensko-profesionální přípravu podle potřeb Armády ČR. Tím jsou vytvořeny základní předpoklady pro plnohodnotné uplatnění absolventů ve vojenském i civilním životě.

Diskuze