preview

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně

Veterinární univerzita Brno

  • Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Popis

Fakulta veterinární hygieny a ekologie je v současnosti realizovaným studijním programem Veterinární hygiena a ekologie tradicí spjata s problematikou hygieny a technologie potravin a tento program je začleněn mezi univerzitní obory s mezinárodní kontrolou kvality vzdělávání v souladu s požadavky danými směrnicí 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

 Již první evaluace v roce 1995, kterou fakulta absolvovala v rámci mezinárodního posouzení úrovně výuky Evropskou asociací veterinárních fakult (European Association of Establishmenst for Veterinary Education - EAEVE), ocenila výuku na fakultě a konstatovala, že veterinární vzdělávání v oblasti veterinární hygieny je jedním z nejlepších, které jsou nabízeny studentům v kterékoli evropské veterinární škole. V roce 2004 fakulta absolvovala druhou mezinárodní evaluaci, jejímž výsledkem bylo konstatování, že fakulta splňuje požadavky pro veterinární vzdělávání stanovené směrnicemi Evropské unie, a že studijní program zejména výukou hygieny potravin je uplatněním koncepce „from stable to table“. Na základě těchto zhodnocení je Fakulta veterinární hygieny a ekologie zařazena na prestižní Seznam pozitivně posouzených veterinárních fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE).

  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně
  • Veterinární univerzita Brno
  • Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Diskuze