preview

Farmaceutická fakulta VFU v Brně

Veterinární univerzita Brno

  • Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
  • Tel.: 541562801

Popis

V roce 1991 došlo v Brně k obnovení činnosti bývalé fakulty, čímž byl naplněn požadavek její rehabilitace a morální restituce. Znovuzřízená fakulta nalezla své místo v rámci Vysoké školy veterinární, jejíž název byl zákonem ČNR č. 375/1992 Sb. z 29.4.1992 upraven na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou. Od 1.1.1995 se zákonem č. 192/1994 upravuje název školy na Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 700
  • Farmaceutická fakulta VFU v Brně
  • Veterinární univerzita Brno
  • Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
  • tel.: 541562801

Diskuze