preview

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Popis

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) má právní formu obecně prospěšné společnosti, jejím zřizovatelem je Karlovarský vzdělávací institut, s.r.o. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 32.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Právo
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

B 6804 Právní specializace

Soudní a notářská administrativní činnost Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Sociálně právní činnost Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Právo v podnikání Prezenční studium Bc.

B 6804 Právní specializace

Veřejná správa Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Přijímání ke studiu ve studijních programech a oborech Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (dále jen „VŠKV“) je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, Statutem VŠKV a dalšími vnitřními předpisy školy.


Ke studiu na VŠKV se přijímají uchazeči se státním občanstvím České republiky nebo cizinci.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 10, čl. 4 Statutu VŠKV)


Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 2, čl. 4 Statutu VŠKV)


Podmínky pro přijetí ke studiu, průběh a kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení určuje rektor.
(viz §48 zákona o vysokých školách a odst. 3, čl. 4 Statutu VŠKV)

  • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
  • Vysoká škola Karlovy Vary
  • T.G. Masaryka, Karlovy Vary

Diskuze