Fakulta stavební VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Popis

Fakulta stavební je moderní vysokoškolská vzdělávací instituce, která inovuje studijní programy tak, aby odpovídaly úrovni světového poznání. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je také kladen na vysílání studentů do zahraničí.

Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fce.vutbr.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fastvut
Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 1938
Počet zapsaných: 855
Počet studentů: 3985

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a rozvoj sídel

Architektura a rozvoj sídel Prezenční studium Ing. arch.

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geoinformatika Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.

Městské inženýrství

Městské inženýrství Prezenční studium Bc., Ing.

Architektura pozemních staveb

Architektura pozemních staveb Prezenční studium Bc.

Stavební inženýrství

Stavebně materiálové inženýrství Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Realizace staveb Prezenční studium Ing.
Konstrukce a dopravní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Pozemní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Management stavebnictví Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Vodní hospodářství a vodní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.

Dny otevřených dveří

Na Fakultě stavební VUT budou v akademickém roce 2021–22 Dny otevřených dveří:

 • listopad 2021
 • leden 2022

Sraz účastníků je vždy v 9.45 hod. v historické aule Fakulty stavební VUT na ulici Veveří 95.

Přijímací řízení

ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB

 • Termín podání přihlášky je do 15. 12. 2021
 • V rámci přijímacího řízení je talentová zkouška, Národní srovnávací zkouška (SCIO) a odborná rozprava. Talentovou zkoušku konají všichni uchazeči

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE,
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

 • Termín podání přihlášky je do 15. 7. 2021
 • V rámci přijímacího řízení je přijímací zkouška, která má formu jednoho společného elektronického testu z matematiky a fyziky
 • Bez konání přijímací zkoušky budou přijati:
  • uchazeči, kteří mají na střední škole studijní průměr do 2,20
  • uchazeči, kteří aktivně vystoupí na konferenci STAVOKS a kteří se se svými pracemi umístí na prvních třech oceněných místech
  • uchazeči, kteří v testu společnosti Scio dosáhli percentil roven nebo vyšší než 40
  • uchazeči, kteří se zúčastní kurzu „Matematika“ nebo „Fyzika“ a uspějí v závěrečném elektronickém testu z matematiky a z fyziky
  • uchazeči, kteří úspěšně obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem fakulty

Podrobné informace o škole

Fakulta stavební VUT je v nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Vzniku této vysoké školy předcházelo v roce 1849 založení technického učiliště v Brně, které bylo prohlášeno v roce 1873 Vysokou školou technickou. 19. září 1899 byla Nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c. k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v odboru stavebního inženýrství. Od roku 1900 pak byla výuka rozšířena o obor strojního inženýrství a kurz vzdělávání zeměměřičů (geometrů).


Od roku 1992 je Fakulta opět umístěna ve svém historickém areálu na ulicích Veveří a Žižkově, odkud byla v roce 1951 vystěhována. V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A, B, C, D, E a F. Nad areálem Veveří je na Žižkově ulici umístěna budova Z. Budova R na Rybkově ulici po levé straně areálu je spojena s areálem Veveří krytou lávkou. Všechny budovy Fakulty stavební byly v průběhu let 1994–2013 rekonstruovány.

Diskuze