Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Studium na FTK UP, to není jen tělesná výchova a sport, ale také množství nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků z kurzů a sportovních akcí, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, objevování principů managementu, bohaté možnosti zahraničních pobytů, příležitost k uplatnění ve vědeckých kruzích a především nejstarší moravská univerzita v kouzelné Olomouci. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.ftk.upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FTKUP
Zaměření školy: Sport
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kinantropologie

Kinantropologie Prezenční studium Ph.D.

Specializace ve zdravotnictví / Rehabilitace

Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.
Fyzioterapie Prezenční studium Bc.

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport Prezenční studium Mgr.
Trenérství a sport Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova Prezenční studium Mgr.
Tělesná výchova a sport Prezenční studium Bc.
Rekreologie Prezenční studium Mgr.
Tělesná výchova Prezenční studium Bc.
Aplikované pohybové aktivity Prezenční studium Mgr.
Rekreologie Prezenční studium Bc.
Trenérství a management sportu Prezenční studium Mgr.
Aplikovaná tělesná výchova Prezenční studium Mgr.
Ochrana obyvatelstva Prezenční studium Bc.
Aplikované pohybové aktivity Prezenční studium Bc.
Aplikovaná tělesná výchova Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na Fakultě tělesné kultury UP se obecně skládá ze tří částí - talentové, písemné a ústního pohovoru. Podrobnosti k přijímacímu řízení na konkrétních oborech uchazeči najdou zde

Podrobné informace o škole

Přestože má studium tělesné výchovy v Olomouci dlouhou tradici, fakulta tělesné kultury je součástí svazku starobylé Univerzity Palackého teprve od roku 1991. Za 25 let existence dokázala vychovat celou řadu sportovních šampionů i sportovních trenérů, navázat řadu kontaktů se zahraničními školami a partnery a získat pevnou pozici v oblasti výzkumu pohybu člověka. Podle žebříčku Shanghai Ranking patří mezi 150 nejlepších sportovních škol na světě. 

  • Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • třída Míru 117, 771 11 Olomouc
  • tel.: 585 636 009
  • http://www.ftk.upol.cz

Diskuze