preview

Lékařská fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
  • Tel.: 585 632 009

Popis

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání , včetně programu Univerzity třetího věku.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Lékařství a farmacie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 320
Počet přihlášených: 2900
Počet studentů: 2351

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství Prezenční studium MUDr.

Zubní lékařství

Zubní lékařství Prezenční studium MDDr.

Dentistry

General Medicine

Přijímací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení jsou dostupné na http://www.lf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

Podrobné informace o škole

Dlouhodobé zaměření výzkumu a vývoje na LF UP je možné shrnout do čtyř oblastí: onkologie, nemoci srdce a cév, experimentální toxikologie a farmakologie, transplantace. Snahou výzkumných týmů je rozvoj metodik a přístupů molekulární biologie, imunologie a epidemiologie a jejich využití pro řešení výzkumných projektů probíhajících na pracovištích fakulty.

  • Lékařská fakulta UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
  • tel.: 585 632 009

Diskuze