Filozofická fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc

Popis

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje studentům možnost více než šesti set kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nejenže patří k elitní skupině vysokoškolských pracovišť orientovaných na humanitní vzdělávání, ale je také jedním z předních řešitelů evropských projektů zaměřených na praktickou výuku a uplatnitelnost absolventů. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Přijímací řízení

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/bc-mgrprijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

  • Filozofická fakulta UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc

Diskuze