preview

Filozofická fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

  • Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc

Popis

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje studentům možnost více než šesti set kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nejenže patří k elitní skupině vysokoškolských pracovišť orientovaných na humanitní vzdělávání, ale je také jedním z předních řešitelů evropských projektů zaměřených na praktickou výuku a uplatnitelnost absolventů. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Andragogika

Anglická filologie

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Archeologie

Archivnictví

Czech for Foreigners

Česká filologie

Čínská filologie

Indonéská studia

Historické vědy

Japonská filologie

Korejská studia

Muzikologie

Polská filologie

Psychologie

Žurnalistika

Andragogika maior

Andragogika se specializací personální rozvoj

Anglická filologie

Anglická filologie maior

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior

Angličtina pro tlumočení a překlad

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná chemie

Aplikovaná matematika - specializace Data Science

Aplikovaná matematika - specializace Matematika v ekonomické praxi

Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika

Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

Archeologie maior

Archivnictví maior

Bioanorganická chemie

Biofyzika - specializace Molekulární biofyzika

Biofyzika - specializace Obecná biofyzika

Biochemie

Bioinformatika

Biologie a ekologie

Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání maior

Biologie pro vzdělávání maior

Bioorganická chemie a chemická biologie

Biotechnologie a genové inženýrství

Česká filologie maior

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání maior

Čínská filologie maior

Čínská filologie maior pro JA

Čínská filologie maior pro VF

Dějiny umění a památková péče

Divadelní studia maior

Ekonomicko-manažerská studia

Ekonomicko-manažerská studia maior

English Philology

Evropská studia a diplomacie maior

Filmová studia maior

Francouzská filologie

Francouzská filologie maior

Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii

Historické vědy maior

Indonéská studia

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Italská filologie maior

Japonská filologie maior

Japonská filologie maior pro ČI a VF

Jazykovědný analytik

Judaistika. Židovská a izraelská studia maior

Korejština pro hospodářskou praxi

Kulturní antropologie

Kulturní antropologie maior

Lingvistika a Digital Humanities

Lingvistika a Digital Humanities maior

Lingvistika a Digital Humanities maior pro OL

Mezinárodní vztahy a bezpečnost maior

Migrační studia

Migrační studia maior

Muzikologie

Muzikologie maior

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad maior

Německá filologie

Německá filologie maior

Obecná lingvistika a teorie komunikace maior

Obecná lingvistika a teorie komunikace maior pro LH

Politická komunikace a politický marketing maior

Politologie maior

Polská filologie

Polská filologie maior

Polská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

Portugalská filologie

Portugalská filologie maior

Praktická nizozemská filologie

Praktická nizozemská filologie maior

Religionistika maior

Ruská filologie

Ruská filologie maior

Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

Řízení vzdělávacích institucí

Sociálněvědní analytik

Sociální práce

Sociologie maior

Španělská filologie

Španělská filologie maior

Televizní a rozhlasová studia maior

Teorie a dějiny výtvarných umění

Teorie a dějiny výtvarných umění maior

Ukrajinská filologie maior

Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

Uměnovědná studia

Uměnovědná studia maior

Vietnamská filologie

Vietnamská filologie maior

Žurnalistika maior

Přijímací řízení

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/bc-mgrprijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

  • Filozofická fakulta UP v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc

Diskuze