Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.  V současné době fakulta realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Další informace o fakultě naleznete na: www.fzv.upol.cz

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.fzv.upol.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Upolfzv/
Zaměření školy: Zdravotnictví, Teologie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 440
Počet přihlášených: 2274
Počet zapsaných: 439
Počet studentů: 984
Počet absolventů od roku založení: 2591

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství

Ošetřovatelská péče v interních oborech Prezenční studium Mgr.
Ošetřovatelská péče v interních oborech Prezenční studium Mgr.

navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Intenzivní péče v porodní asistenci Prezenční studium
Intenzivní péče v porodní asistentci Prezenční studium
Fyzioterapie Prezenční studium Mgr.

bakalářský studijní program Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Zdravotnický záchranář Prezenční studium
Fyzioterapie Prezenční studium Bc.
Radiologický asistent Prezenční studium Bc.

bakalářský studijní program Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.
Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

3. 12. 2021 a 15. 1. 2022

 

  
 

Přijímací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně termínu Dne otevřených dveří naleznou zájemci o studium na webových stránkách fakulty:

www.fzv.upol.cz

 

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických věd (FZV) je nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Uchazečům o studium nabízí studijní programy s nelékařským zdravotnickým zaměřením, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Další informace viz: www.fzv.upol.cz

Diskuze