Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci je výzkumně zaměřenou fakultou poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Většina pracovišť sídlí v nové budově nedaleko městského centra, v blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologické obory a vědecká centra se nacházejí v areálu v Holici. Součástí fakulty jsou interaktivní muzeum Pevnost poznání a botanická zahrada.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.prf.upol.cz, www.studujprf.upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/prfupol/?fref=ts
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 4300
Počet zapsaných: 1400
Počet studentů: 3600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Informační technologie

Informatika

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná chemie

Bioanorganická chemie

Nanomateriálová chemie

Environmentální geologie

Nanotechnologie

Digitální a přístrojová optika

Geografie

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Optometrie

Přijímací řízení

Podmínky jsou pro jednotlivé obory různé.

Podrobné informace o škole

Fakulta poskytuje vzdělání v různých oblastech matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie a věd o Zemi. Většina jejích pracovišť sídlí v nové  budově na třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Budova nabízí příjemné moderní prostředí, špičkově vybavené pracoviště i studovnu a odpočinkové zóny. Biologická pracoviště a některé laboratoře sídlí v Olomouci-Holici. V současnosti má fakulta více než 3 600 studentů. Přírodovědecká fakulta má velký tvůrčí potenciál a může se pochlubit bohatým portfoliem původních vědeckých výsledků. Některé z našich výzkumných týmů zaujímají významné místo i v mezinárodním kontextu. Fakulta je také úspěšná v získávání tuzemských i zahraničních grantů. Na studenty jsou kladeny relativně vysoké nároky. Na oplátku fakulta studentům nabízí dobré studijní zázemí, kvalitně připravené studijní programy, individuální přístup, možnost aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů již od bakalářského stupně studia, možnost vycestovat do zahraniční na studijní pobyty a vědeckovýzkumné stáže a v neposlední řadě také přátelské prostředí umožňující všestranný rozvoj osobnosti. Mezi našimi studenty jsou nositelé prestižních ocenění, jako jsou např. Česká hlavička nebo Scopus young researcher award. Po absolventech PřF UP je poptávka jak u domácích firem a státních institucí, tak na zahraničních pracovištích, kam mnoho našich absolventů odchází „na zkušenou“.

Diskuze