Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Popis

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje možnost studia v bakalářských i magisterských studijních programech včetně celoživotního vzdělávání. V současné době připravuje studenty profesí: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent a zdravotně-sociální pracovník. Fakulta věnuje pozornost vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a grantovým projektům. Významnou oblastí FZS je možnost výjezdů studentů a akademických pracovníků do zahraničí.

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fzs.upce.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FZSUPCE
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet absolventů od roku založení: 2472

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Porodní asistence (bakalářský studijní program)

Radiologická asistence (bakalářský studijní program)

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský studijní program)

Zdravotně sociální péče (bakalářský studijní program)

Zdravotnické záchranářství (bakalářský studijní program)

Ošetřovatelská péče v interních oborech (navazující magisterský studijní program)

Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče (navazující magisterský studijní program)

Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče (navazující magisterský studijní program)

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří: v pátek 10.12.2021 a čtvrtek 13.1.2022.

Více informací pro uchazeče o studium na: studuj.upce.cz

Přijímací řízení

Uzávěrky přihlášek:

pro bakalářské a navazující magisterské programy: 31.3.2022

Data přijímacích zkoušek: 11.5.2022 a 18.5.2022

Kritéria přijetí:

http://www.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html

Podrobné informace o škole

Nabízíme vzdělání v perspektivních zdravotnických oborech, které mají vynikající uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studium probíhá v učebnách vybavených špičkovými modely a pomůckami. Teoretickou výuku zajišťují významní a zkušení odborníci z různých oborů. Velkou část studia tvoří praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nabízíme i další zajímavé aktivity a to nejenom u nás, ale i ve světě. Studenti mají možnost absolvovat zahraniční pobyty a stáže. Věnujeme pozornost vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a grantovým projektům, do kterých jsou zapojeni pracovníci fakulty a studenti. Organizujeme pravidelné vědecké konference pro studeny a podporujeme účast na domácích i zahraničních konferencích.

  • Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
  • tel.: 466 037 726
  • https://fzs.upce.cz/

Diskuze