preview

Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Popis

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje možnost studia v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech včetně celoživotního vzdělávání. Do praxe připravujeme porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře.  
Garantujeme vysokou odbornost a kvalitu všech našich studijních programů, v nichž naši absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU.
 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fzs.upce.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FZSUPCE
Instagram: https://www.instagram.com/fzs_upce/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet absolventů od roku založení: 2500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Porodní asistence (bakalářský studijní program)

Radiologická asistence (bakalářský studijní program)

Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský studijní program)

Zdravotně sociální péče (bakalářský studijní program)

Zdravotnické záchranářství (bakalářský studijní program)

Ošetřovatelská péče v interních oborech (navazující magisterský studijní program)

Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče (navazující magisterský studijní program)

Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče (navazující magisterský studijní program)

Dny otevřených dveří

ONLINE Den otevřených dveří 15. ledna 2022 10:00 - 13:00 hod.  
Chceš dostat odpovědi na Tvé otázky, určitě se REGISTRUJ! Těšíme se na Tebe.

Více informací pro uchazeče o studium zde: ONLINE Den otevřených dveří leden 2022 | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

Přijímací řízení

Uzávěrky přihlášek:

pro bakalářské a navazující magisterské programy: 31.3.2022

Data přijímacích zkoušek: 11.5.2022 a 18.5.2022

Kritéria přijetí:

http://www.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html

Podrobné informace o škole

Nabízíme vzdělání v perspektivních nelékařských zdravotnických programech, které mají vysoké uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí. Studium probíhá v učebnách vybavených špičkovými modely a pomůckami. Teoretickou výuku zajišťují významní a zkušení odborníci z různých oborů. Velkou část studia tvoří praxe ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nabízíme i další zajímavé aktivity, a to nejenom u nás, ale i ve světě. Studenti mají možnost absolvovat zahraniční pobyty a stáže. 
Díky úzké spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi garantujeme kvalitní praktickou výuku reflektující současné poznatky a trendy v oboru. Na výuce a výzkumu se podílí významní odborníci, kteří pracují zároveň na pěti klinikách, ustavených ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.
Věnujeme pozornost vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a grantovým projektům, do kterých jsou zapojeni pracovníci fakulty a studenti. Organizujeme pravidelné vědecké konference pro studenty a podporujeme účast na domácích i zahraničních konferencích. 

Diskuze