preview

Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích

Univerzita Pardubice

 • Studentská 573, 53210 Pardubice
 • Tel.: 466 037 294
 • Web: fcht.upce.cz

Popis

Rozvíjíme šest dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, chemických technologií, nanotechnologií a nových materiálů na špičkových pracovištích s moderními laboratořemi. Nabízíme studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Kromě studia klasické chemie nabízíme také obory zaměřené na ekologii i ekonomii. Zapojíme tě do výzkumu, nabídneme možnost studovat v zahraničí a připravíme tě na práci v mnoha odvětvích průmyslu. 

www.zivotjechemie.cz

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: fcht.upce.cz
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1094
Počet přihlášených: 1438
Počet zapsaných: 649
Počet studentů: 1657
Počet absolventů od roku založení: 11801

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie materiálů

Inženýrství energetických materiálů Prezenční studium Ph.D.
Povrchové inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Chemie a technologie anorganických materiálů Prezenční studium Ph.D.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční studium Bc.

Chemie a technická chemie

Chemie a technická chemie Prezenční studium Bc.

Farmakochemie a medicinální materiály

Farmakochemie a medicinální materiály Prezenční studium Bc.

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie Prezenční studium Ph.D.

Chemické a procesní inženýrství

Ochrana životního prostředí Prezenční studium Ing.
Chemické inženýrství Prezenční studium Ing.

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů Prezenční studium Bc.

Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Ing.

Polygrafie

Polygrafie Prezenční studium Bc.

Analytická chemie

Analytická chemie Prezenční studium Ph.D.

Anorganické a polymerní materiály

Anorganické materiály Prezenční studium Bc.
Polymerní materiály a kompozity Prezenční studium Bc.

Analýza biologických materiálů

Analýza biologických materiálů Prezenční studium Bc.

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Prezenční studium Bc.

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu Prezenční studium Ing.

Anorganická chemie

Anorganická chemie Prezenční studium Ph.D.

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Prezenční studium Mgr.

Speciální chemicko-biologické obory

Zdravotní laborant Prezenční studium Bc.

Organická chemie

Organická chemie Prezenční studium Ph.D.

Chemie a technologie potravin

Hodnocení a analýza potravin Prezenční studium Bc.

Speciální chemicko-biologické obory

Analýza biologických materiálů Prezenční studium Mgr.

Chemie

Organická chemie Prezenční studium Ing.
Analytická chemie Prezenční studium Ing.
Technická fyzikální chemie Prezenční studium Ing.
Anorganická a bioanorganická chemie Prezenční studium Ing.

Chemické a procesní inženýrství

Chemické inženýrství Prezenční studium Ph.D.
Enviromentální inženýrství Prezenční studium Ph.D.

Chemie a technologie materiálů

Vlákna a textilní chemie Prezenční studium Ing.
Materiálové inženýrství Prezenční studium Ing.
Technologie výroby a zpracování polymerů Prezenční studium Ing.
Technologie organických specialit Prezenční studium Ing.
Anorganická technologie Prezenční studium Ing.
Organické povlaky a nátěrové hmoty Prezenční studium Ing.
Teorie a technologie výbušin Prezenční studium Ing.
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů Prezenční studium Ing.

Chemie a chemické technologie

Organická technologie Prezenční studium Ph.D.
Anorganická technologie Prezenční studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

1. Den otevřených dveří 29. 1. 2020 v 10,30 hodin, posluchárna C1

2. Den otevřených dveří 19. 2. 2020 v 10,30 hodin, posluchárna C1

Přijímací řízení

Uzávěrka přihlášek:

 • pro bakalářské programy: 31. 3. 2020
 • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2020
 • pro doktorské programy: 30. 4. 2020

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů: 8. - 9. 9. 2020
 • do doktorských programů: 9. 6. 2020

​Více zde

Podrobné informace o škole

Fakulta chemicko-technologická je fakultou s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem v České republice i zahraničí. Vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Studenti doktorského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů, získávat zkušenosti na zahraničních vysokých školách a vědeckých konferencích. Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, vědeckými školami, mezinárodními projekty a významnými osobnostmi, které působily a působí na její půdě.

Svými vědeckovýzkumnými aktivitami si fakulta a její pracoviště trvale udržují vysoké renomé v mezinárodní akademické a vědecké obci. Absolventi fakulty jsou žádanými odborníky v chemických, potravinářských, polygrafických, papírenských a dalších průmyslových a obchodních společnostech, českých i s mezinárodní účastí. Řada z nich působí ve výzkumných ústavech a vzdělávacích institucích.

 

 • Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
 • Univerzita Pardubice
 • Studentská 573, 53210 Pardubice
 • tel.: 466 037 294
 • fcht.upce.cz

Diskuze