preview

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Popis

Fakulta potravinářské technologie byla založena 14.listopadu 1952 jako jedna ze tří fakult samostatné Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.

Na fakultě uči renomovani odbornici aktivni v zakladnim i aplikovanem vyzkumu. Devizou je důraz na praktickou připravenost našich absolventů, kterou ziskaji v mnoha specializovanych laboratořich na špičkovych přistrojich. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://fpbt.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FPBT-V%C5%A0CHT…=ts
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 460
Počet přihlášených: 1588
Počet zapsaných: 669
Počet studentů: 1500
Počet absolventů od roku založení: 6200

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Forenzní analýza

Forenzní analýza Prezenční studium Bc.

Klinická bioanalytika

Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků Prezenční studium Ing.

Technologie potravin

Chemie a technologie sacharidů, Konzervace potravin a technologie masa, Technologie mléka a tuků Prezenční studium Ing.

Potravinářská a biochemická technologie

Chemie a analýza potravin Prezenční studium Bc.
Biochemie a biotechnologie Prezenční studium Bc.
Technologie potravin Prezenční studium Bc.

Forenzní analýza

Forenzní biologická analýza Prezenční studium Ing.

Syntéza a výroba léčiv

Biotechnologie léčiv Prezenční studium Ing.

Biochemie a biotechnologie

Mikrobiologie Prezenční studium Ing.
Biotechnologie Prezenční studium Ing.
Obecná a aplikovaná biochemie Prezenční studium Ing.

Chemie a analýza potravin

Kvalita a bezpečnost potravin Prezenční studium Ing.
Chemie přírodních látek Prezenční studium Ing.

Syntéza a výroba léčiv

Biotechnologie léčiv Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Více na: http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-verejnost/dod

Přijímací řízení

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve tříletých a čtyřletých bakalářských studijních programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušky na základě průměru z chemie a matematiky za předposlední tři roky a konečného pololetního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou.

VŠCHT přijímá do navazujících magisterských programů pouze uchazeče, kteří studují v posledním ročníku příbuzného bakalářského studijního programu nebo tento program absolvovali. Student posledního ročníku bakalářského studijního programu si může podat přihlášku před řádným ukončením studia, před definitivním přijetím do navazujícího programu však bude muset doložit řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.

Další informace jsou uvedeny na adrese: studuj.vscht.cz

 

 

Podrobné informace o škole

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) se během šedesáti let své existence stala významným a světově uznávaným pedagogickým a vědecko-výzkumným centrem. Má dnes sedm ústavů a zajišťuje tříleté bakalářské, dvouleté magisterské a čtyřleté doktorské stadium. Dále nabízí studium pro seniory (nazývané univerzita třetího věku), různé typy krátkodobých kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání a vzdělávací kurzy pro zahraniční studenty nebo zaměstnance různých institucí. Fakulta udržuje rozsáhlé styky s vysokými školami obdobného zaměření po celém světě. Různé formy spolupráce jsou realizovány jak v pedagogické, tak ve vědecko-výzkumné sféře. FPBT, stejně jako ostatní fakulty VŠCHT Praha, je výzkumně zaměřena na projekty základního i aplikovaného výzkumu, které jsou integrální součástí života fakulty. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se snažíme reagovat na moderní trendy světového výzkumu a reflektovat aktuální potřeby průmyslu. Naší hlavní devizou je to, že všichni studenti se přímo účastní výzkumných projektů v rámci svých bakalářských, magisterských či doktorských prací. Naším cílem je motivovat a udržet talentované studenty a mladé pracovníky a umožnit jim práci v laboratořích vybavených moderní instrumentací.

  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
  • Vysoká škola chemicko technologická v Praze
  • Technická 3, 16628 Praha
  • http://fpbt.vscht.cz/

Diskuze