preview

Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.

Vysoká škola podnikání Ostrava

  • , Ostrava

Popis

VŠP, a.s., poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí a přebírá spoluodpovědnost za úspěšnost svých motivovaných absolventů. Posláním Vysoké školy podnikání, a.s., je připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální dimenze. Management školy proto sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet absolventů od roku založení: 6000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Informatika a internet v podnikání

Informatika a internet v podnikání Prezenční studium Bc.
Podnikání Prezenční studium Bc.
Podnikání Prezenční studium Bc.
Podnikání Prezenční studium Ing.
Podnikání Prezenční studium Ing.
Podnikání a management v obchodu Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Uchazeči o studium na Vysoké škole podnikání, a. s., procházejí procesem přijímacího řízení. Přijímací řízení má podobu motivačního rozhovoru s poradcem pro studium. Cílem je zjistit předpoklady pro studium a motivovanost uchazeče.

Ve vyhlášených termínech přijímacího řízení je s uchazeči realizován jako součást přijímacího řízení vstupní rozhovor, jehož cílem je mimo výše zmíněného také individuální setkání s uchazečem o studium, seznámení se s prostředím školy a personálním zázemím důležitým pro první kontakt uchazeče se školou.

 

Navazující magisterské studium

Požadavky na přijímací řízení se opírají o principy uplatňované na srovnatelných vysokých školách (zejména veřejných) poskytujících vysokoškolské magisterské vzdělání v rámci studijního program Ekonomika a management. Současně se přihlíží ke specifickým požadavkům oboru Podnikání.

 

Přijímací řízení je realizováno ústní formou zkoušky před zkušební komisí (2 pedagogové) školy. Směřuje k ověření znalostí a předpokladů uchazeče v rozsahu státní závěrečné zkoušky na bakalářském studiu oboru Podnikání na VŠP. Současně se přijímací řízení opírá o výsledky studia a státních zkoušek dosažených při předchozím studiu s akcentací výborných výsledků. U uchazečů, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku na bakalářském studiu z předmětu (dílčí části závěrečné státní zkoušky), který je shodný nebo velmi blízký předmětům státní závěrečné zkoušky na VŠP, s hodnocením výborný, může být komisí přijímací řízení na magisterské studium VŠP oboru Podnikání zúženo pouze na prověření ostatních studijních předpokladů (zejména klíčových osobních, manažerských a podnikatelských kompetencí).

Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Podrobné informace o škole

 Studijní programy vytvářejí podmínky pro celoživotní učení. K silným stránkám školy patří zejména úroveň strategického řízení a explicitní strategie, vysoká úroveň distanční složky kombinovaného studia, individuální přístup k posluchačům, moderní informační systémy pro provoz a řízení školy i výukového procesu, velmi dobré materiálně technické zabezpečení výuky a studia, vysoká míra zaměstnatelnosti absolventů v neposlední řadě pak solidní účast pedagogů v projekčních aktivitách vlastních, krajských i celostátních. Významné místo v aktivitách Vysoké školy podnikání, a.s., má také odborná a tvůrčí činnost. Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

  • Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.
  • Vysoká škola podnikání Ostrava
  • , Ostrava

Diskuze