preview

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

  • Tolstého 16, 586 01 Jihlava
  • Tel.: 567 141 181

Popis

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České republice, o němž se můžete více dozvědět na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.
 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika, Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná informatika

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Aplikované strojírenství

Cestovní ruch

Finance a řízení

Aplikované strojírenství

Porodní asistentka

Všeobecná sestra

Zdravotně sociální péče

Podrobné informace o škole

VŠPJ je profesně zaměřená veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy vycházející zejména z potřeb regionálního trhu práce, podporovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou a její inovační rozvoj, pěstovat odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat programy celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.
VŠPJ jako polytechnická vysoká škola prosazuje principy novodobého konceptu polytechnického vzdělávání STEM, který propojuje čtyři oblasti vzdělávání: Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Hodnoty VŠPJ jsou:

  •          Synergie, spolupráce s aplikační sférou
  •          Transparentnost, týmová práce
  • E          Etické jednání, efektivita, excelence
  •         Myšlení: kreativní, kritické a nezávislé
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Tolstého 16, 586 01 Jihlava
  • tel.: 567 141 181

Diskuze