preview

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Hodnocení ukončeno

Popis

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze má dlouholetou tradici. Její absolventi se řadí mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice ČR. Škola je rozdělena na šest kateder: architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění. Katedry se dále člení na ateliéry dle odborné specializace.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 177
Počet přihlášených: 963
Počet zapsaných: 178
Počet studentů: 511

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Magisterské studium

Architektura Prezenční studium MgA.

Doktorské studium,

Teorie a dějiny výtvarných umění Prezenční studium Ph.D.
Výtvarná umění - Architektura / Design / Grafika a vizuální komunikace Prezenční studium Ph.D.

Navazující magisterský program

Výtvarná umění - Architektura / Design / Grafika a vizuální komunikace / Výtvarná tvorba Prezenční studium MgA.
Teorie a dějiny výtvarných umění Prezenční studium MgA.

Bakalářské studium

Výtvarná tvorba Prezenční studium BcA.
Design Prezenční studium BcA.
Grafika a vizuální komunikace Prezenční studium BcA.

Přijímací řízení

Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jediného ateliéru a to výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na webových stránkách VŠUP v Praze (www.vsup.cz). Podrobné pokyny pro vyplnění a odeslání elektronické přihlášky naleznou uchazeči tamtéž.

 

Bakalářský a šestiletý magisterský studijní program Výtvarná umění pro rok 2016/17

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 11. 2015.

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 11. 2015.

Navazující magisterský studijní program Teorie a dějiny výtvarných umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 31. 03. 2016.

Doktorské studijní programy Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění pro rok 2016/2017

Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 04. 2016.

  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  • náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
  • tel.: +420 251 098 111

Diskuze