Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7

Hodnocení ukončeno

Popis

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje bakalářské vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář v prezenční a kombinované formě (kombinovaná forma pouze u oboru Všeobecná sestra). Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.vszdrav.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vszdrav/
Zaměření školy: Zdravotnictví
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 279
Počet přihlášených: 322
Počet zapsaných: 254
Počet studentů: 451

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Specializace ve zdravotnictví

Radiologický asistent Prezenční studium Bc.
Zdravotnický záchranář Prezenční studium Bc.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

1. termín: 7. 2. 2017

2. termín: 4. 4. 2017

Přijímací řízení

I. kolo - 6. června 2017 (přihlášky do 30. 4. 2017)

II. kolo - 5. září 2017 (přihlášky do 25. 8. 2017)

  • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7
  • Vysoká škola zdravotnická
  • Duškova 7, 150 00 Praha
  • tel.: 210082515
  • http://www.vszdrav.cz/

Diskuze