preview

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

  • Údolní 244/53, 602 00 Brno
  • Tel.: (+420) 541 14 6850

Popis

Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. Snahy o zřízení výtvarné akademie na Moravě se objevují už od počátku 18. století. Naplňují se však teprve v roce 1992, kdy je na Fakultě architektury VUT v Brně založen Ústav výtvarných umění, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění, jejíž činnost byla zahájena 1. ledna 1993. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 46
Počet přihlášených: 419
Počet zapsaných: 46
Počet studentů: 236

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Design

Intermediální a digitální tvorba

Výtvarná tvorba

Podrobné informace o škole

Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. S ohledem na to je utvářena také její oborová skladba: jsou zde zastoupeny disciplíny, které prostřednictvím využívání nejnovějších technologií směřují k propojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU VUT v Brně celé spektrum současného výtvarného umění, k čemuž přispívá rovněž výuka poskytovaná Kabinetem teorií a dějin umění. Od loňského roku působí na FaVU VUT v Brně řada nových vyučujících, kteří v součinnosti s etablovanými pedagogy zprostředkovávají rozmanité přístupy k současnému umění. Našim krédem je komplexně vzdělávat studenty v duchu hesla „tradice a inovace.“

  • Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Údolní 244/53, 602 00 Brno
  • tel.: (+420) 541 14 6850

Diskuze