preview

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

 • nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
 • Tel.: 224 095 121

Popis

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

vznikla 1. července 1991 při reorganizaci celé Vysoké školy ekonomické v Praze. Jádro studijních oborů a kateder je na VŠE v Praze od jejího založení v roce 1953 a v současné době tvoří fakultu sedm kateder:

 • bankovnictví a pojišťovnictví
 • didaktiky ekonomických předmětů
 • financí a oceňování podniku
 • finančního účetnictví a auditingu
 • měnové teorie a politiky
 • manažerského účetnictví
 • veřejných financí.

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

 

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Bankovnictví a pojišťovnictví Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Finance

Finance Prezenční/Kombinované studium Bc.
Finance Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Účetnictví a finanční řízení podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku Prezenční/Kombinované studium Bc.
Účetnictví a finanční řízení podniku Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Zdanění a daňová politika

Zdanění a daňová politika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Zdanění a daňová politika Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří FFÚ online

Kdy se bude konat?
… v úterý 25.  ledna 2022,   záznam z online vysílání DOD v loňském roce naleznete zde.

Kde se koná?
… ve Vencovského aule VŠE v Praze na Žižkově

Co se dozvíte?
… vše o přijímačkách, studijních programech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na vaše dotazy.

Kdo tam bude?
… děkan fakulty s proděkany, garanty studijních programů a zástupci studentů.

Můžu mít dotazy?
Ano, vedení fakulty, bude odpovídat na vaše dotazy.

Můžu si prohlédnout školu?

Školu si můžete prohlédnout.
Nabízíme i videoprohlídku školy.

O čem bude řeč?
Z čeho a jak se dělají přijímací zkoušky?
Do kdy a jak vyplnit přihlášku?
Jak probíhá studium a zkoušky?
Jaké jsou možnosti studia v zahraničí?
Jaké ubytování na kolejích?
Jak lze získat stipendium?
Jaké je uplatnění absolventů?
Jaké jsou na fakultě mimoškolní aktivity?

Seznámíte se s těmi, kteří vás budou učit.
Vystupovat budou nejdůležitější osoby fakulty jak z řad učitelů, tak i studentů a budete si moci prohlédnout místa, kde budete studovat.

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze do:

Přijímačky nanečisto

 

Podrobné informace o škole

Fakulta Financí a účetnictví VŠE v Praze

patří k nejlepším školám ve svém oboru v ČR. Vychovává odborníky pro banky, pojišťovny, investiční společnosti a jiné finanční instituce, centrální orgány, daňové poradce, účetní a auditory, znalce a poradce v oboru podnikových financí a učitele ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách.

Má prakticky nulovou nezaměstnanost svých absolventů a vyznačuje se řadou akreditací profesních organizací, a to i v mezinárodním měřítku.

Na fakultě v současné době působí přibližně 80 akademických pracovníků a ve všech studijních programech je zapsáno více než 2500 studentů.

 

 

 • Fakulta financí a účetnictví VŠE
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
 • tel.: 224 095 121

Diskuze