preview

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

Popis

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.

Jedná se o moderní disciplíny, v cizině i u nás se rychle rozvíjející. Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Čteme-li v denním tisku články ekonomů, kteří dostudovali a úspěšně se uplatnili ve vyspělých západních zemích, všimneme si, že vzpomínají na statistiku a ekonomicko-matematické metody jako na předměty, kde se jim na VŠE již v předlistopadové době dostalo vzdělání na vysoké úrovni. V oblasti informatiky je na fakultě rovněž silný odborný potenciál, který v kombinaci s již velmi dobrou technologickou základnou je schopen poskytovat studium špičkové úrovně.

Výuka ekonometrie a dalších ekonomicko-matematických metod i informatických disciplín se postupně rozvíjela na VŠE od konce 50. let. Statistika navázala již na starší tradici statisticko-pojistného studia na Vysoké škole speciálních nauk, které mělo výbornou úroveň (počátky již v roce 1904), i na přednášky z tohoto oboru na předválečné Vysoké škole obchodní.

Devět kateder naší fakulty se podílí jednak na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i inženýrském studium, jednak zajišťuje výuku předmětů společného základu i volitelných předmětů na ostatních studijních oborech VŠE. Fakulta organizuje též doktorské studium oborů Informatika, Statistika, Ekonometrie a operační výzkum. Participuje též na činnosti Ústavu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace VŠE.

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky řízení informačních systémů a rozvoje informačních technologií. Výzkumná činnost kateder je zaměřena převážně na granty vypisované různými grantovými agenturami. Řada kateder se podílí na řešení i dalších projektů pro potřeby praxe. Výsledky těchto úkolů jsou výzkumné studie, projekční dokumentace nebo specializovaný software.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://fis.vse.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/fisvse
Twitter: https://twitter.com/fisvse
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 650
Počet přihlášených: 2000
Počet zapsaných: 650

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Prezenční studium Bc.

Data Analytics

Data analytics Prezenční studium Bc.

Informační média a služby

Informační média a služby Prezenční studium Bc.

Matematické metody v ekonomii

Matematické metody v ekonomii Prezenční studium Bc.

Multimédia v ekonomické praxi

Multimédia v ekonomické praxi Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na bakalářské studium:

https://bit.ly/Bc_Prijimacky

Přijímací řízení na magisterské studium:

https://bit.ly/ING_Prijimacky

Podrobné informace o škole

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se oblastmi aplikované informatiky a statistiky. Fakulta se zaměřuje na řízení procesů IT, správu dat, business intelligence, data science, umělou inteligenci, digitální transformaci a její dopady na ekonomiku, modelování a optimalizaci ekonomických procesů, demografické analýzy, lidské zdroje, prognózy, on-line vzdělávání a na multimediální komunikace včetně tvorby uživatelských rozhraní.

Cílem všech studijních programů je propojit znalosti a dovednosti s praxí. Absolventi fakulty jsou vysoce oceňování na trhu práce a pohodlně získávají lukrativní pozice díky znalostem a dovednostem v moderních disciplínách, kterým se fakulta dlouhodobě věnuje. Fakulta sídlí v areálu VŠE v Praze na Žižkově a studuje na ní téměř 2600 studentů.

  • Fakulta informatiky a statistiky VŠE
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha
  • tel.: +420 224 095 421
  • e-mail: fis@vse.cz
  • https://fis.vse.cz/

Diskuze