preview

Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.

Vysoká škola ekonomie a managementu

  • Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha
  • Tel.: +420 774 550 810

Popis

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje vysokoškolské studijní programy podporující získávání mezioborových znalostí a dovedností umožňujících absolventům působení v prostředí firem a organizací v globalizované a znalostně založené ekonomice. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Profesní kurzy / MOOC

Magisterské programy MBA.

Master of business administration (MBA 12 měsíců) Prezenční studium MBA
Master of business administration (MBA 18 měsíců) Prezenční studium MBA

Magisterské programy Ing.

Management firem Prezenční studium Ing.

Bakalářské programy Bc.

Podniková ekonomika Prezenční studium Bc.
Komunikace a lidské zdroje Prezenční studium Bc.
Marketing Prezenční studium Bc

Přijímací řízení

Přijímací řízení je dvoukolové, kdy absolvování I. kola přijímacího řízení (elektronická část PŘ) je podmínkou pro účast uchazeče ve II. kole přijímacího řízení (administrativní část PŘ). I. kolo přijímacího řízení obsahuje elektronický dotazník (elektronická on – line forma EDPŘ) absolvovaný uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM: I. Osobnostní test / Test učebních stylů (Bc./Ing./MBA), II. Manažerský test (MBA), III. Odborný test (Ing.). II. kolo přijímacího řízení obsahuje administrativně organizační část, podmínky studia, ústní pohovor a je součástí řádného, náhradního nebo mimořádného termínu přijímacího řízení (říjen, leden, duben), kdy je vyžadována uchazečova přítomnost na VŠEM (ověření totožnosti uchazeče - doklad totožnosti) a dosažené úrovně vzdělání (úředně ověřené kopie dle zvoleného studijního programu Bc./Ing./MBA). Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče, způsob a možnosti řešení problémů, respektive situací, které mohou v průběhu vysokoškolského studia nastat, je rovněž posuzována představa uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Podrobné informace o škole

Hlavním posláním a cílem VŠEM je působit jako nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy na mezinárodně srovnatelné úrovni s důrazem na ucelenou nabídku dlouhodobých vzdělávacích programů realizovaných kombinovanou a prezenční formou studia. Zdroj: http://www.vsem.cz/o-vsem.html

  • Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
  • Vysoká škola ekonomie a managementu
  • Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha
  • tel.: +420 774 550 810

Diskuze