Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Vysoká škola evropských a regionálních studií

Video

Vysoká škola evropských a regionálních studií, první a největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji, byla založena zakladateli Nadačního fondu Meridionalis a zřizovateli partnerské Střední školy informatiky a právních studií dne 3. dubna 2001 jako obecně prospěšná společnost. Kromě Českých Budějovic působí i na Vzdělávacím a konzultačním středisku v Příbrami.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.vsers.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vsers.cz
Vimeo: https://www.youtube.com/watch?v=-2u688OWbhw
Zaměření školy: Policie a vojenství, Ekonomie, Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostně právní činnost

Management a marketing služeb

Dny otevřených dveří

https://vsers.cz/dny-otevrenych-dveri/

Přijímací řízení

Veškeré informace pro uchazeče o studium jsou na stránkách https://vsers.cz/pro-uchazece/ .

Podrobné informace o škole

Svými studijními programy je VŠERS zaměřena na výchovu a vzdělávání pracovníků integrovaného záchranného systému, veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. Díky zaměření, hloubce a charakteru studia, jednoznačně navazujícímu na evropské standardy a postupy získají posluchači široký záběr vědomostí i dovedností tak, aby jako profesně orientovaní odborníci byli schopni zajistit výkon různorodého spektra odborných a specializovaných administrativně-právních procesů v souvislosti se zabezpečením ochrany veřejného práva ve veřejné správě či kvalifikovaně spolupůsobit při faktickém zajišťování přímé ochrany osob a majetku, veřejného pořádku, životů, zdraví a majetkových hodnot či ochranou společnosti před nepřijatelnými protispolečenskými jevy, případně plnit úkoly v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy. Absolventi tak najdou uplatnění jak v samotné veřejné správě, jejích složkách a institucích, např. u Policie ČR, obecní policie, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR atd., tak také ve sféře neziskových organizací, sociálních a společenských uskupení i v oblasti hospodářské. Vysokou školu evropských a regionální studií, za již více než 15 let jejího působení, absolvovalo přes 2500 studentů, v současnosti zde studuje v bakalářských programech cca 400 studentů.

  • Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
  • Vysoká škola evropských a regionálních studií
  • Žižkova tř. 251/6, 370 01 České Budějovice
  • tel.: 386 116 811
  • e-mail: info@vsers.cz
  • www.vsers.cz

Diskuze