preview

Fakulta chemická VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

  • Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  • Tel.: + 420 541 149 358

Popis

Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na vojenskou Technickou akademii. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1100
Počet přihlášených: 1083
Počet zapsaných: 442
Počet studentů: 1173
Počet absolventů od roku založení: 3380

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Chemie a technologie potravin

Potravinářská chemie a biotechnologie Prezenční studium Ing.

Spotřební chemie

Spotřební chemie Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční studium Ing.

Chemie a chemické technologie

Spotřební chemie Prezenční studium Bc.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Prezenční studium Bc.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční studium Bc.
Chemie pro medicínské aplikace Prezenční studium Bc.

Chemie pro medicínské aplikace

Chemie pro medicínské aplikace Prezenční studium Ing.

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Prezenční studium Ing.

Chemie a technologie potravin

Potravinářská chemie Prezenční studium Bc.
Biotechnologie Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 9. 2. 2017.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium bakalářských studijních programů najdou informace k přijímacímu řízení na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html

Uchazeči o studium magisterských navazujících studijních programů najdou informace k přijímacímu řízení na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium/magisterske-studium.html

Podrobné informace o škole

Moderní studijní obory fakulty chemické VUT v Brně vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektují potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakulta spolupracuje s různými institucemi, např. Polymer Institute Brno, ústavy Akademie věd ČR, výzkumními výzkumnými ústavy a univerzitami. Momentálně zastřešuje několik významných projektú v rámci EU, kde své uplatnění najdou i studenti.

  • Fakulta chemická VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  • tel.: + 420 541 149 358

Diskuze