preview

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

  • Technická 2896/2, 616 69 Brno

Popis

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (FSI) je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Základním cílem je vzdělávání ve strojírenských oborech a v oborech aplikovaných věd. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru - materiálové, matematické, procesní a fyzikální inženýrství a nanotechnologie, mechatronika, průmyslový design, aj.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 4500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Energetika

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Mechatronika

Profesionální pilot

Strojírenství

Základy strojního inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

Průmyslový design ve strojírenství

Matematické inženýrství

Výrobní technika

Aplikovaná informatika a řízení

Matematické inženýrství

Letecká a kosmická technika

Materiálové inženýrství

Podrobné informace o škole

Absolventi fakulty nemají problémy si najít zaměstnání. Fakulta v žádném případě nevychovává nezaměstnané. (60% absolventů má zajištěnou práci již během studia, dalších 33% ji získá během následujících 3 měsíců.) V každoročním průzkumu kvality vysokých škol, který pořádají Hospodářské noviny, se fakulta dlouhodobě umísťuje na předních místech v žebříčku strojních fakult. Fakulta opakovaně získává ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“.

Výzkumné a vývojové zázemí fakulty je v současné době rozsáhle modernizováno z prostředků projektů CEITEC a Netme Centre, které je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně fakulty. Pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost tak fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi.

Fakulta nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních univerzitách. Např. u vybraných navazujících magisterských oborů lze současně s diplomem VUT v Brně získat také diplom zahraniční univerzity. Jde o studia s dvojím diplomem (double diploma, joint degree), jejich jedna část probíhá na FSI a druhá na zahraniční univerzitě.

Studium je úzce propojeno s praxí. Úzká spolupráce s průmyslovými partnery patří k prioritám fakulty. Studenti se již během studia zapojují do řešení skutečných problémů z prostředí partnerských firem. Odborníci z praxe spolupracují i při tvorbě bakalářských a diplomových prací.

Studenti se mohou zapojit do velmi zajímavých studentských soutěží a projektů – např. vývoj a výstavba studentské formule či automobilů na alternativní pohon.

Studenti využívají moderní univerzitní sportoviště a těší se z dalších výhod studentského života, které nabízí město studentů - Brno.

  • Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Technická 2896/2, 616 69 Brno

Diskuze