preview

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč

  • Třebíč

Popis

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. je mladou dynamicky se rozvíjející soukromou regionální vysokou školou. Jejím posláním je nabízet kvalitní profesně orientované bakalářské vzdělání s důrazem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a současně vytvářet zázemí pro rozvoj dalších vzdělávacích a kulturních aktivit v regionu, v němž vysoká škola od roku 2003 působí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie a ochrana prostředí

Udržitelný rozvoj regionu a krajiny Prezenční studium Bc.

Historické vědy

Kulturněhistorická studia Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Uchazeč o studium na ZMVŠ Třebíč, o. p. s. musí splnit tyto podmínky: - dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou - zúčastnit se on-line průzkumu studijních předpokladů

Podrobné informace o škole

Kulturněhistorická studia

Studijní obor vychází z potřeb regionu a poptávky trhu práce. Kulturněhistorická studia jsou zaměřena na oblast dějin společnost, kultury a komunikace. Studenti získají dovednosti z oblasti péče a nakládání s dokumenty (zejména elektronickými a listinnými) a jejich správou, naučí se pracovat s prameny, dokumenty a záznamy různého charakteru. Bakalářský obor je připraví pro práci v organizačních aktivitách a komunikaci v komerční a neziskové sféře v oblasti kultury. Vyučující jsou renomovaní akademičtí pracovníci a zkušení odborníci z praxe, kteří umí studentům předat své zkušenosti a poznatky z reálného fungování organizací, institucí a firem. Výuka je postavena na praktických činnostech s cílem připravit absolventy na reálný trh práce.

 

Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Studijní obor poskytne studentovi znalosti, dovednosti a způsobilosti v problematice udržitelného rozvoje regionu a krajiny. Ta je fenoménem pevně spjatým s působištěm školy v Kraji Vysočina. Výsledná celková podoba i členění studia oboru také zohledňuje nabízené možnosti zakotvení ve spolupráci s relevantními institucemi v regionu.

Absolvent bude vybaven potřebným teoretickým přehledem v environmentálních, biologických a technických disciplínách souvisejících s problematikou péče o krajinu a udržitelný rozvoj regionu. Současně bude vybaven základními předpoklady pro participaci na souvisejících odborných činnostech, resp. bude disponovat nezbytnými teoretickými, metodickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, primárně z oblasti krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, ale také z dílčích oblastí zemědělství, odpadového hospodářství, energetiky a dopravy. Absolvent bude schopen na základě svých vědomostí analyzovat potřebná data a modelovat různé procesy s dopadem do jednotlivých složek životního prostředí a své poznatky bude moci uplatnit v širším interdisciplinárním kontextu. Absolvent bude připraven aktivně využívat informační a komunikační technologie a pracovat s elektronickými informačními zdroji. Současně bude schopen aktivní komunikace v cizím jazyce a formulovat a prezentovat vlastní odborné názory.

  • Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
  • Západomoravská vysoká škola Třebíč
  • Třebíč

Diskuze