preview

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Popis

Původní Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE) byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1950 byla samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem a začala se rychle rozvíjet. V této době byla součástí fakulty pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fel.zcu.cz
Facebook: www.facebook.com/pg/fel.zcu.cz
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná elektrotechnika

Aplikovaná elektrotechnika Prezenční studium Ing.

Elektrotechnika a informatika

Elektrotechnika Prezenční studium Ph.D.
Elektroenergetika Prezenční studium Ph.D.
Elektronika Prezenční studium Ph.D.

Elektrotechnika a informatika

Komerční elektrotechnika Prezenční studium Ing.
Technická ekologie Prezenční studium Ing.
Elektroenergetika Prezenční studium Ing.
Jaderná elektroenergetika Prezenční studium Ing.
Telekomunikační a multimediální systémy Prezenční studium Ing.
Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika Prezenční studium Ing.
Průmyslová elektronika a elektromechanika Prezenční studium Ing.
Elektronika a aplikovaná informatika Prezenční studium Ing.

Elektrotechnika a informatika

Technická ekologie Prezenční studium Bc.
Elektrotechnika a energetika Prezenční studium Bc.
Elektronika a telekomunikace Prezenční studium Bc.
Komerční elektrotechnika Prezenční studium Bc.

Přijímací řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Podrobné informace o škole

Fakulta elektrotechnická vznikla současně s Fakultou strojní v roce 1960 rozdělením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače. V té době začaly nové obory získávat stále významnější postavení ve společnosti. V současné době je součástí Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla 28. září 1991. Dle zaměření hlavní výzkumné a vývojové činnosti je Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni rozdělena do pěti kateder. Katedry nabízejí své odborné práce a služby včetně technického vybavení pro partnery z průmyslu jak z České republiky tak ze zahraničí. Za dobu své existence se může Fakulta elektrotechnická prezentovat mnoha úspěšně vyřešenými úkoly z teoretické i aplikační oblasti.

  • Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, 301 00 Plzeň
  • tel.: 377 63 40 01
  • www.fel.zcu.cz

Diskuze