preview

Fakulta strojní ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Popis

Fakulta strojní je jednou z nejstarších plzeňských fakult, svou nepostradatelnou pozici v industriálním městě dokazuje již přes 70 let. Dlouholetá tradice strojních Škodových závodů v Plzni  položila výborné základy technickému vzdělávání, které společně s nejmodernějšími technologiemi a poznatky daly prostor pro vznik moderní otevřené vzdělávací instituce uznávané v oblasti vědy a výzkumu a vyhledávané předními společnostmi ke společné spolupráci.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fst.zcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fstzcu/
Instagram: https://www.instagram.com/fstzcu/
Instagram: https://www.linkedin.com/school/fakulta-…rue
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Doktorský studijní program

Strojírenské technologie a materiály Prezenční/Kombinované studium PhD.
Teorie a stavba strojů Prezenční/Kombinované studium PhD.
Průmyslové inženýrství a management Prezenční/Kombinované studium PhD.

Navazující magisterský program

Stavba energetických strojů a zařízení Prezenční studium Ing.
Konstruování strojů a technických zařízení Prezenční studium Ing.
Průmyslové inženýrství a management Prezenční studium Ing.
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality Prezenční studium Ing.
Materiálové inženýrství a výrobní technologie Prezenční studium Ing.

Bakalářský studijní program

Strojní inženýrství - strojní inženýrství Prezenční studium Bc.
Strojírenství Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

26. 1. 2022, 9:00 - 16:00, Fakulta strojní - Univerzitní 22, Plzeň

Záznam ze Dne otevřených dveří 2020 nalezente zde.

 

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení probíhá do 8. 8. 2021. Více informací naleznete zde.

 

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu „Strojní inženýrství“ probíhá na základě bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia a maturity. Studenti, kteří již studovali na VŠ jsou hodnoceni dle dosavadního VŠ studia. Předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole posoudí komise děkana. 

Navazující magisterské studium je určeno především pro absolventy technických fakult. Při přijímání na navazující Mgr. program musí mít žadatel úspěšně absolvováno bakalářské studium. Při přijímacím pohovoru uchazeč dokladuje výsledky svého dosavadního VŠ studia. Uchazeč se hlásí přímo na jeden z 8 nabízených oborů studia. Předpoklady ke studiu posoudí komise děkana na základě výsledků předchozího bakalářského studia. Pokud uchazeč nebude mít absolvovány některé důležité předměty nutné pro zdárný průběh jeho dalšího studia, budou mu předepsány v rámci výběrových předmětů.

 

Podrobné informace o škole

Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Fakulta strojní čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

  • Fakulta strojní ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Univerzitní 2762/22, 30100 Plzeň
  • tel.: 377 638 001
  • e-mail: fst@fst.zcu.cz
  • www.fst.zcu.cz

Diskuze