preview

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Popis

Technická fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají. Vzdělání, se kterým se neztratíte.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.fav.zcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FAV.ZCU/
Instagram: http://www.instagram.com/fav.zcu
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 800
Počet zapsaných: 700

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Stavební inženýrství - pozemní stavby

Územní plánování Prezenční studium Bc.
Stavitelství Prezenční studium Bc.

Geomatika

Geomatika Prezenční studium Bc.

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Automatické řízení a robotika

Informační systémy

Informatika

Výpočetní technika

Matematika a finanční studia

Matematika a její aplikace

Počítačové modelování v mechanice

Umělá inteligence a automatizace

Přijímací řízení

https://www.fav.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/7cfefa5b-b0e6-46cd-82bb-ce76becadaca;1.1/content

Podrobné informace o škole

Fakulta aplikovaných věd je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce. Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Diskuze