preview

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

  • Sedláčkova 38, 30614 Plzeň
  • Tel.: 420 377 636 010

Popis

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948. V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 2 600 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1092
Počet přihlášených: 3997
Počet zapsaných: 928
Počet studentů: 2663

Přijímací řízení

Den otevřených dveří:

10. 1. 2014

Termín podání přihlášek:

31. 3. 2014 (Bc., Mgr. studium, navazující Mgr. studium)

31. 5. 2014 (doktorské studium)

Termín přijímací zkoušky:

Od 1. 6. 2014 (Bc. studium, Mgr. studium, navazující Mgr. studium)

Náhradní termín přijímací zkoušky:

4. 7. 2014

Bankovní spojení:

Komerční banka Plzeň – město

Číslo účtu:

4811530257/0100

Variabilní symbol:

4275 000113

Specifický symbol:

je přidělen počítačem po vyplnění elektronické přihlášky

Poplatek za přijímací řízení:

500,-- Kč

Elektronická přihláška:

http://eprihlaska.zcu.cz

Podrobné informace o škole

Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).

  • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Sedláčkova 38, 30614 Plzeň
  • tel.: 420 377 636 010

Diskuze