preview

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

  • Sedláčkova 38, 30614 Plzeň
  • Tel.: 420 377 636 010

Popis

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948. V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 2 600 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1092
Počet přihlášených: 3997
Počet zapsaných: 928
Počet studentů: 2663

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

FYZIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

CHEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

NĚMECKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

OBČANSKÁ VÝCHOVA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A KULTURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Podrobné informace o škole

Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).

  • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Sedláčkova 38, 30614 Plzeň
  • tel.: 420 377 636 010

Diskuze