Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis

Fakulta životního prostředí je relativně nedávno vzniklou, mladou a perspektivní fakultou umístěnou v krásném campusu ČZU. Fakulta životního prostředí nabízí zajímavé studium řady oborů v oblastech ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.fzp.czu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fzp.czu.cz/
Twitter: https://twitter.com/fesculs?lang=cs
Instagram: https://www.instagram.com/fzp_czu/?hl=cs
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1381
Počet přihlášených: 3057
Počet zapsaných: 1283
Počet studentů: 2541
Počet absolventů od roku založení: 6507

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie

Ekologie Prezenční studium Ph.D.

Aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Krajinné inženýrství

Environmentální modelování Prezenční studium Ph.D.
Úpravy vodního režimu krajiny Prezenční studium Ph.D.

Inženýrská ekologie

Aplikovaná a krajinná ekologie Prezenční studium Ph.D.

Krajinářství

Krajinářství Prezenční studium Bc.

Územní technická a správní služba v životním prostředí

Územní technická a správní služba v životním prostředí Prezenční/Kombinované studium Bc.

Územní plánování

Územní plánování Prezenční studium Bc.

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství Prezenční studium Bc

Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí

Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí Prezenční studium Bc.

Environmental Engineering

Environmental Engineering Prezenční studium Bc.

Environmental Data Science

Environmental Data Science Prezenční studium Bc.

Aplikovaná ekologie

Aplikovaná ekologie Prezenční studium Ing.

Environmentální modelování

Environmentální modelování Prezenční studium Ing.

Krajinné a pozemkové úpravy

Krajinné a pozemkové úpravy Prezenční studium Ing.

Krajinné inženýrství

Krajinné inženýrství Prezenční studium Ing.

Ochrana přírody

Ochrana přírody Prezenční/Kombinované studium Ing.

Prostorové plánování

Prostorové plánování Prezenční studium Ing.

Prostorové vědy v životním prostředí

Prostorové vědy v životním prostředí Prezenční studium Ing.

Regionální environmentální správa

Regionální environmentální správa Prezenční/Kombinované studium Ing.

Voda v krajině

Voda v krajině Prezenční studium Ing.

Environmental Geosciences

Environmental Geosciences Prezenční studium Ing.

Landscape Planning

Landscape Planning Prezenční studium Ing.

Nature Conservation

Nature Conservation Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří bude probíhat 21.-22.1.2022

Přijímací řízení

Podmínky příjímacího řízení se liší dle studijních oborů. Více informací naleznete na našich webových stránkách  https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6896-studium/r-6906-studium-na-fzp/r-7603-prijimaci-rizeni

Podrobné informace o škole

V současnosti je možné volit z 8 programů bakalářských (z toho 2 vyučované v anglickém jazyce), celkem 13 programů magisterských (z toho 4 programy vyučované v anglickém jazyce) a 5 programů doktorských. Studium na fakultě životního prostředí není jen výukou v teple přednáškových sálu, ale je doplněno četnými exkurzemi, praxemi a terénními cvičeními. V rámci nich mají studenti možnost ověřit si získané poznatky v reálných situacích, ale i lépe se poznat se svými vyučujícími v méně formálním prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními univerzitami v Evropě i mimo ni a podporuje studium v zahraničí, které je organizováno zpravidla na 3-12 měsíců.

  • Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kamýcká 129, 165 00 Praha
  • tel.: +420739001117
  • e-mail: jskalos@seznam.cz
  • www.fzp.czu.cz

Diskuze