preview

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

  • Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Popis

Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s., SKANSKA ŽS Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou - INTRANS a.s. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Rozběhla se spolupráce se společností SIEMENS CZ , se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.

  • Fakulta dopravní ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Diskuze