Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

  • Technická 2, 166 27 Praha
  • Tel.: 224 352 057

Popis

Fakulta se řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice, produkuje více než 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami a výzkumnými ústavy. 

Fakulta se umístila na 1. místě žebříčku českých informatických fakult v Hospodářských novinách. Přibližně 91 % zájemců o studium bylo v roce 2015 přijato. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnika a informatika

Elektrotechnika a informatika Prezenční studium PhD.

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika Prezenční studium Bc.

Inteligentní budovy

Inteligentní budovy Prezenční studium Ing.

Otevřené elektronické systémy

Vysokofrekvenční a digitální technika Prezenční studium Ing.
Integrované elektronické systémy Prezenční studium Ing.
Otevřené elektronické systémy Prezenční studium Bc.
Komunikace a zpracování signálu Prezenční studium Ing.

Biomedicínksé inženýrství a informatika

Biomedicínská informatika Prezenční studium Ing.
Biomedicínské inženýrství Prezenční studium Ing.

Elektronika a komunikakce

Elektronika Prezenční studium Ing.
Elektronika a komunikace Prezenční studium Bc.
Radiová a optická technika Prezenční studium Ing.
Audiovizuální technika a zpracování signálů Prezenční studium Ing.
Komunikační systémy a sítě Prezenční studium Ing.

Systémové inženýrství a technologie

Softwarové inženýrství a technologie Prezenční studium Bc.
Softwarové inženýrství a technologie Prezenční studium Bc.

Otevřená informatika

Softwarové inženýrství Prezenční studium Ing.
Interakce člověka s počítačem Prezenční studium Ing.
Internet věcí Prezenční studium Bc.
Počítačové inženýrství Prezenční studium Ing.
Bioinformatika Prezenční studium Ing.
Počítačová grafika Prezenční studium Ing.
Software Prezenční studium Bc.
Počítačové vidění a digitální obraz Prezenční studium Ing.
Datové vědy Prezenční studium Ing.
Informatika a počítačové vědy Prezenční studium Bc.
Umělá inteligence Prezenční studium Ing.
Kybernetická bezpečnost Prezenční studium Ing.
Počítačové hry a grafika Prezenční studium Bc.

Elektrotechnika, energetika a management

Technologické systémy Prezenční studium Ing.
Elektrické stroje, přístroje a pohony Prezenční studium Ing.
Ekonomika a řízení elektrotechniky Prezenční studium Ing.
Elektrotechnika a management Prezenční studium Bc.
Elektroenergetika Prezenční studium Ing.
Ekonomika a řízení energetiky Prezenční studium Ing.
Aplikovaná elektrotechnika Prezenční studium Bc.

Kybernetika a robotika

Letecké a kosmické systémy Prezenční studium Ing.
Systémy a řízení Prezenční studium Ing.
Kybernetika a robotika Prezenční studium Bc.
Senzory a přístrojová technika Prezenční studium Ing.
Kybernetika a robotika Prezenční studium Ing.
Robotika Prezenční studium Ing.

Podrobné informace o škole

Bakalářský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Bc. Magisterský studijní program je dvouletý nebo tříletý a absolventi získávají titul Ing. Doktorský studijní program je tříletý a absolventi získávají titul Ph.D.  Absolventi Fakulty elektrotechnické nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence vyučuje Fakulta elektrotechnická na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Rozvíjí vědeckou práci, vychovává nové vědecké pracovníky a je centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v uvedených oblastech.

  • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická 2, 166 27 Praha
  • tel.: 224 352 057

Diskuze