preview

Fakulta strojní ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Popis

Cílem fakulty je špičkové pedagogické a vědecké české pracoviště uznávané doma i v zahraničí. Fakulta se aktivně zúčastňuje harmonizace Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, aby byla s Evropským systémem kompatibilní, pro posluchače atraktivní a odpovídala potřebám společnosti. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.fs.cvut.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Strojarna.cz
Twitter: https://twitter.com/STROJARNA
Instagram: https://www.instagram.com/cvutfs
Instagram: https://cz.linkedin.com/school/fakulta-s…aze
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

STROJÍRENSTVÍ

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

INTELIGENTNÍ BUDOVY

JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Podrobné informace o škole

V současné době působí na fakultě na 14 ústavech a ve dvou výzkumných centrech 32 profesorů, 78 docentů, 175 odborných asistentů a asistentů, kteří se rovněž významně podílejí na výzkumných a vývojových projektech. Volení zástupci studentů se účastní řízení fakulty při projednávání závažné problematiky v Akademickém senátu fakulty strojní a v Akademickém senátu ČVUT. Kromě toho mají všichni studenti možnost se vyjadřovat ke studijní a jiné problematice v pravidelných anketách, jejichž výsledky (týkající se např. hodnocení úrovně jednotlivých předmětů, učitelů, studijní literatury aj). bere vedení fakulty v úvahu a činí z nich potřebné závěry. Tak je zajištěna zpětná vazba. Fakulta se zaměřuje na zlepšení informovanosti akademické obce a zaměstnanců a vytváření tvůrčího a kolegiálního klimatu, potřebného pro studenty a zaměstnance. Na fakultě strojní je možno studovat i v angličtině. Tato výuka je určena našim a zahraničním studentům a je významně podporována pravidelnými nákupy zahraniční studijní literatury. I vy můžete studovat na Fakultě strojí ČVUT v Praze.

  • Fakulta strojní ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Technická 4, 160 00 Praha 6
  • https://www.fs.cvut.cz/

Diskuze