Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích

Popis

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební či obchodní firmy, výzkumné i projektové organizace nebo státní správu a školství.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://dfjp.upce.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/uni.pardubice.dfjp/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 950
Počet přihlášených: 1100
Počet zapsaných: 660
Počet studentů: 1500
Počet absolventů od roku založení: 5300

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Dopravní inženýrství a spoje

Dopravní management, marketing a logistika Prezenční/Kombinované studium Ing.
Dopravní prostředky: Kolejová vozidla Prezenční/Kombinované studium Ing.
Dopravní prostředky: Silniční vozidla Prezenční/Kombinované studium Ing.
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Prezenční/Kombinované studium Ing.
Technologie a řízení dopravy Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dopravní prostředky a infrastruktura

specializace: Dopravní infrastruktura - stavební Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
specializace: Dopravní prostředky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
specializace: Elektrotechnika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dopravní technologie a spoje

Dopravní management, marketing a logistika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Dopravní prostředky: Kolejová vozidla Prezenční/Kombinované studium Bc.
Dopravní prostředky: Silniční vozidla Prezenční/Kombinované studium Bc.
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Prezenční/Kombinované studium Bc.
Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů Prezenční/Kombinované studium Bc.

Stavební inženýrství

Dopravní stavitelství Prezenční/Kombinované studium Bc.

Technologie a management v dopravě

specializace: Management Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
specializace: Technologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Přijďte se seznámit s Dopravní fakultou Jana Pernera - poznáte jednotlivé obory a máte možnost navštívit výukové laboratoře. Můžete si popovídat s vyučujícími i studenty, kteří jednotlivé obory studují. Více informací a aktuální termíny na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu - uzávěrka 31. 5. 2019
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 15. 6. 2019
 • přijímací zkouška není (přijímáme na základě výsledků ze SŠ)

 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu - uzávěrka 15. 8. 2019
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu do 15. 8. 2019 (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat).
 • přijímací zkouška není (přijímáme na základě výsledků z bakalářského studia)

 

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu - uzávěrky 31. 5. 2019 a 9. 9. 2019
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky, pokud uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku v červnu 2019 
 • přijímací zkoušky: 21. 6. 2019 a 13. 9. 2019

 

Přihlášky se podávají elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz . Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Administrativní poplatek je 500,- a lze jej platit on-line platební kartou nebo převodem.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

 

Podrobné informace o škole

Chcete studovat vysokou školu, která vás bude bavit? Po dostudování chcete mít jistotu, že snadno najdete práci? Nechcete se jen učit, ale užít si studijní léta se vším všudy?

Pojďte studovat na Dopravní fakultu Jana Pernera (DFJP)!

Naše fakulta hrdě nese jméno významného českého projektanta železničních tratí Jana Pernera a studentům nabízí komplexní kvalitní vzdělání v oblasti dopravy. Není rozhodující, jestli vás to táhne spíš k dozoru na stavbě nebo se chcete radši věnovat řízení dopravy či informatice. Tak jako tak možná brzy povýšíte až do vysokého managementu. A pokud na to chcete jít trochu jinou cestou, naučíme vás třeba marketing. Naši absolventi jsou vyhledávanými specialisty pro řízení procesů v dopravních, zasilatelských a logistických systémech, provoz internetových obchodů, akviziční a spediční činnost ale i řízení v oblasti dopravní infrastruktury či navrhování dopravních prostředků, jejich provoz a údržbu.

Zkrátka vychováváme špičkové experty pro výrobní, stavební, dopravní i obchodní a další společnosti. Stačí si jen vybrat ze široké nabídky našich oborů.

Koho baví jít ve studiu víc do hloubky a věnovat se výzkumu v oblasti dopravy, může to u nás dotáhnout až na doktorát. Také můžete část studia absolvovat na našich partnerských univerzitách v zahraničí a získat tak zkušenost na celý život.

Velkou předností naší fakulty je, že výuka probíhá přímo v areálu univerzitního kampusu na Stavařově. Studenti tak mají všechno důležité blízko - koleje, menzu, knihovnu, sportoviště, studentský klub atd. A přitom do centra města se pohodlně dostanete za 10 minut pěšky.

Součástí fakulty je i  Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích (vzdálené jen 4 zastávky MHD). Studenti tak mají v rámci praktické výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením. Zaměřujeme se na propojení teorie a praxe při studiu, proto studenti v průběhu studia povinně absolvují odborné praxe, případně i studentské stáže u společností a firem v oboru. Mezi vyučujícími jsou renomovaní odborníci z praxe a od dalších osobností zajišťujeme pravidelně výběrové přednášky.

Mimo univerzitní kampus má DFJP dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy některých oborů a v České Třebové, kde probíhá zejména konzultační a výzkumná činnost v oblasti kolejových vozidel.

Díky kombinaci teorie s praxí naši absolventi již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Dopravní fakulta Jana Pernera tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

 

Diskuze