Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích

Popis

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje nejnovější trendy ve vzdělávání a výzkumu a úzce spolupracuje s praxí. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy v českém a anglickém jazyce se zaměřením na hospodářskou politiku a správu, ekonomiku a management, systémové inženýrství a informatiku. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.upce.cz/fes
Facebook: https://www.facebook.com/fes.upce
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet absolventů od roku založení: 8000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Applied Informatics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Ekonomika a management

Ekonomika a management Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ekonomika a management podniku (navazující) Prezenční/Kombinované studium Ing.
Ekonomika a provoz podniku Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management ochrany podniku a společnosti Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management podniku - Management malých a středních podniků Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management podniku - Manažerská etika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Hospodářská politika a správa

Ekonomika veřejného sektoru (navazující) Prezenční/Kombinované studium Ing.
Regional and Public Economics Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Regional Development and Governance Prezenční studium Ing.
Regionální a veřejná ekonomie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Regionální rozvoj - Bezpečnost regionu (navazující) Prezenční studium Ing.
Regionální rozvoj - Urbanismus (navazující) Prezenční studium Ing.
Veřejná ekonomika a správa - Ekonomika pro kriminalisty a celníky Prezenční/Kombinované studium Bc.
Veřejná ekonomika správa - Veřejná ekonomika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Systémové inženýrství a informatika

Informační a bezpečnostní systémy Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatics within Public Administration Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Informatika ve veřejné správě Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika ve veřejné správě Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Informatika ve veřejné správě (navazující) Prezenční/Kombinované studium Ing.
Management finančních rizik Prezenční studium Bc.
Management finančních rizik (navazující) Prezenční studium Ing.
Pojistné inženýrství (navazující) Prezenční studium Ing.
Regional and Information Management Prezenční studium Bc.
Regional and Information Management Prezenční studium Ing.
Regionální a informační management Prezenční/Kombinované studium Bc.
Regionální a informační management (navazující) Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dny otevřených dveří

9. leden 2019

14. února 2019

 

Přijímací řízení

Uzávěrka přihlášek do bakalářského studia je 31. března 2019. Do navazujícího studia je uzávěrka přihlášek 15. dubna 2019.

Na stránkách Fakulty ekonomicko-správní naleznete kompletní informace pro zájemce o studium.

A dostupná je i elektronická přihláška.

Podrobné informace o škole

Na fakultě studuje více než 1600 studentů ve 4 studijních programech ve všech stupních vzdělávání v českém i anglickém jazyce. Více než 50 zahraničních studentů z různých zemí světa studuje úspěšně obory akreditované v anglickém jazyce.  Všichni studenti mohou využít služeb Informačního a poradenského centra na fakultě stejně tak Kariérního centra a Akademické poradny Univerzity Pardubice.

Fakulta klade důraz na mezinárodní spolupráci, která má na fakultě dlouhodobou tradici. Více než 80 uzavřených bilaterálních a rámcových smluv zajišťuje možnost studia a stáží na zahraničních univerzitách v téměř všech zemích Evropy i dalších zemích (Taiwan, Indie, Brazílie apod.). Na fakultě studuje každoročně krátkodobě (Erasmus+, CEEPUS apod.) přibližně 100 zahraničních studentů. Studenti mají možnost studovat "double degree" na University of Central Lancashire v Prestonu (GB) a stejně tak na University of Huddersfield (GB).

Fakulta neustále rozšiřuje vzájemnou spolupráci se svými absolventy (např. volný cyklus absolventských přednášek) a významně podporuje rozvoj spolupráce s praxí. Každoročně pro své studenty pořádáme KONTAKT - veletrh pracovních příležitostí. Pravidelně organizujeme odbornou aktivitu Týden teorie a praxe v ekonomice, která je zaměřena na seznámení studentů, pedagogů i široké ekonomické veřejnosti s problematikou české i světové ekonomiky.  Naši fakultu v průměru navštíví každý rok přibližně 60 odborníků z praxe.

  • Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Studentská 84, 532 10 Pardubice
  • tel.: 466036454
  • e-mail: ipc.fes@upce.cz
  • www.upce.cz/fes

Diskuze