Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Popis

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice i v akademickém roce 2016/2017úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multi-disciplinární a multi-oborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Cílem fakulty je zajišťovat studentům zajímavou a pestrou nabídku studijních programů, garantovaných zkušenými pedagogy s vlastní bohatou vědecko-výzkumnou činností. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Filologie

Anglická filologie Prezenční studium Mgr.
Anglický jazyk pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Slavistická studia zemí Evropské unie - Historie (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.

Filozofie

Filozofie Prezenční studium Bc.
Filozofie Prezenční studium Mgr.
Filozofie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Religionistika Prezenční studium Bc.
Religionistika Prezenční studium Mgr.
Religionistika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Historické vědy

Historicko-literární studia Prezenční studium Bc.
Historie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Historie + Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium) Prezenční studium Bc.
Kulturní dějiny Prezenční studium Bc.
Kulturní dějiny Prezenční studium Mgr.
Spisová a archivní služba Prezenční studium Bc.

Humanitní studia

Humanitní studia Prezenční studium Bc.

Sociologie

Siciální antropologie Prezenční studium Mgr.
Sociální antropologie Prezenční studium Bc.

Specializace v pedagogice

Anglický jazyk - specializace v pedagogice Prezenční studium Bc.
Resocializační pedagogika Prezenční studium Mgr.

Učitelství pro základní školy

Učitelství anglického jazyka Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

8. února 2017

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek:

bakalářské studium: 30. 3. 2017

navazující magisterské studium: 30. 4. 2017

doktorské studium: 31. 7. 2017

Termín přijímacích zkoušek:

bakalářské studium: 5. - 6. 6. 2017

navazující magisterské studium: 19. - 23. 6. 2017

doktorské studium: 4. - 15. 9. 2017

Bližší informace naleznete na http://www.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html

 

 

 

 

Podrobné informace o škole

Fakulta filozofická dotváří svým humanitním a filologickým zaměřením komplexitu vědních disciplín pěstovaných na Univerzitě Pardubice. Historie fakulty sahá do roku 1992, kdy vznikl Ústav cizích jazyků, který byl postupně transformován a rozšiřován až do podoby samostatné Fakulty humanitních studií, s pestrou škálou humanitních a sociálně-vědných oborů. V roce 2005 fakulta získala svůj současný název Fakulta filozofická.
Ta dnes vychovává absolventy, kteří jsou schopni podle zvoleného studijního programu reflektovat změny kulturního a socioekonomického kontextu a reagovat na společenské potřeby v řadě oblastí, včetně multináboženského a multikulturního dialogu, zapojením do pedagogických, poradenských, konzultačních, lektorských či dalších činností ve sféře školství, veřejné správy, kultury, sociálních služeb, veřejně prospěšných institucí, nadací, cestovním ruchu i public relations.
Kromě odborně zaměřené výuky vlastních studijních programů a tomu odpovídajících vědeckovýzkumných aktivit nabízí fakulta programy celoživotního vzdělávání v oblasti společenských věd.
 

  • Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích
  • Univerzita Pardubice
  • Pardubice

Diskuze