Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Popis

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing - při realizaci společných projektů v rámci Komunikační agentury, předmětu, který umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.fmk.utb.cz
Facebook: www.facebook.com/fmk.utb
Zaměření školy: Umění
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Mediální a komunikační studia

Marketing Communications (výuka v anglickém jazyce) Prezenční studium Mgr.
Marketingové komunikace Prezenční/Kombinované studium Bc.
Marketingové komunikace Prezenční/Kombinované studium Mgr..

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Animovaná tvorba Prezenční studium BcA.
Animovaná tvorba Prezenční studium MgA.
Audiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium BcA.
Audiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium MgA.
Produkce Prezenční studium BcA.
Produkce Prezenční studium MgA.

Výtvarná umění

Multimédia a design Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Multimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium BcA.
Multimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium MgA.
Multimedia and Design (výuka v anglickém jazyce) Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o studium ve studijních programech Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění probíhá v jednotlivých ateliérech vždy v listopadu. Uchazeči o studium ve studijním programu Mediální a komunikační studia se mohou těšit na Den otevřených dveří každoročně v únoru. Konkrétní termín konání Dne otevřených dveří na FMK je vždy v předstihu zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení

Informace o možnostech studia na FMK jsou zveřejněny na https://fmk.utb.cz/studium/.

Podmínky přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) naleznou zájemci o studium vždy v příslušné směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-vnitrni-predpisy/smernice-dekana/.

Podrobné informace o škole

Fakulta multimediálních komunikací je tak trochu jiná fakulta, o které je nejen slyšet, ale která je hlavně hodně vidět. Pořádáním výstav, účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, prezentují FMK jak studenti, tak i pedagogové.

Absolventi FMK se stávají úspěšnými členy týmů v komunikačních a reklamních agenturách, v médiích, v oblasti televizní a dokumentární tvorby, v animačních a postprodukčních studiích, v grafických ateliérech, ve výstavnictví, ve sklářském průmyslu, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, pracují jako fotografové, fashion designéři a také designéři obuvi a galanterie.  ale i v zahraničí, prezentují fakultu jak studenti, tak pedagogové.

  • Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • tel.: 576 034 208, 576 034 214
  • e-mail: studium@fmk.utb.cz
  • www.fmk.utb.cz

Diskuze