Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Popis

Fakulta vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i zahraničí. Obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového Moravskoslezského regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 700
Počet studentů: 1327

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství Prezenční studium Bc.

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství Prezenční studium Ing. arch.

Stavební inženýrství

Building Structures Prezenční/Kombinované studium Bc.
Dopravní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Dopravní stavby Prezenční/Kombinované studium Bc.
Geotechnika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Konstrukce staveb Prezenční studium Bc.
Městské inženýrství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Prostředí staveb Prezenční/Kombinované studium Bc.
Příprava a realizace staveb Prezenční/Kombinované studium Bc.
Stavební hmoty a diagnostika staveb Prezenční/Kombinované studium Bc.

Stavební inženýrství

Dopravní stavby Prezenční/Kombinované studium Ing.
Geotechnika Prezenční/Kombinované studium Ing.
Konstrukce staveb Prezenční/Kombinované studium Ing.
Městské stavitelství a inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Prostředí staveb Prezenční/Kombinované studium Ing.
Provádění staveb Prezenční/Kombinované studium Ing.
Průmyslové a pozemní stavitelství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Stavební hmoty a diagnostika staveb Prezenční/Kombinované studium Ing.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášek pro oba bakalářské studijní programy je 31. 3. 2017.

Podrobné informace o škole

Fakulta nabízí studium ve dvou akreditovaných studijních programech "Stavební inženýrství" a "Architektura a stavitelství". Má zaveden třístupňový systém vzdělávání v souladu s Boloňskou deklarací. Fakulta má právo udělovat akademické tituly Bc., Ing., Ing. arch., Ph.D. a rovněž uskutečňovat habilitační a profesorská řízení v oboru Teorie a konstrukce staveb.

  • Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava
  • tel.: 597 321 320
  • e-mail: studijni.fast@vsb.cz

Diskuze