Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

Popis

V roce 2014 jsme otevřeli fungl novou budovu se spoustou laboratoří a počítačových učeben, které se high-tech pouze netváří, ale které takové opravdu jsou. Stejně jako firmy, do nichž mohou naši studenti zamířit na zkušenou, nasát know-how přímo z praxe a pak se tam s titulem pohodlně vrátit. Kromě řídících a informačních systémů u nás můžeš studovat třeba biomedicínské či mobilní technologie, počítačové systémy pro průmysl 4.0 nebo výpočetní matematiku.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://studujvostrave.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/feivsbtuo/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná fyzika (univerzitní program, nově akreditován pod FEI, prezenční, Bc., Ing.)

Automobilové elektronické systémy (prezenční, Bc.)

Elektrotechnika

Aplikovaná elektronika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Biomedicínské inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Biomedicínský technik Prezenční studium Bc.
Elektroenergetika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Řídicí a informační systémy Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační bezpečnost Prezenční studium Ing.
Informatika a výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Mobilní technologie Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Telekomunikační technika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Výpočetní matematika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.

Počítačové systémy pro průmysl 21. století (prezenční, Bc.)

Projektování elektrických systémů a technologií (prezenční, kombinovaná, Ing.)

Projektování elektrických zařízení (prezenční, kombinovaná, Bc.)

Přijímací řízení

Aktuální informace najdete na https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Podrobné informace o škole

Podrobné informace o FEI najdete na https://www.fei.vsb.cz/cs/index.html.

Diskuze