Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava

Popis

- Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má za sebou více jak 165 let existence

- Je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, ekonomických a ekologických oborech.

- Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/fmmiostrava/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 845
Počet přihlášených: 908
Počet zapsaných: 620
Počet studentů: 1409

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a řízení průmyslových systémů

Automatizace a počítačová technika v průmyslu Prezenční/Kombinované studium Bc.
Ekonomika a management v průmyslu Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management kvality Prezenční/Kombinované studium Bc.

Ekonomika a řízení průmyslových systémů

Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích Prezenční/Kombinované studium Ing.
Ekonomika a management v průmyslu Prezenční/Kombinované studium Ing.
Management kvality Prezenční/Kombinované studium Ing.

Materiálové inženýrství

Materiály a technologie pro automobilový průmysl Prezenční studium Bc.
Progresivní technické materiály Prezenční/Kombinované studium Bc.
Recyklace materiálů Prezenční studium Bc.

Materiálové inženýrství

Biomechanické inženýrství Prezenční studium Ing.
Materiály a technologie pro automobilový průmysl Prezenční studium Ing.
Progresivní technické materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.
Recyklace materiálů Prezenční studium Ing.

Materiálové vědy a inženýrství

Metalurgické inženýrství

Moderní metalurgické technologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Tepelná technika a keramické materiály Prezenční/Kombinované studium Bc.
Umělecké slévárenství Prezenční studium Bc.

Metalurgické inženýrství

Moderní metalurgické technologie Prezenční/Kombinované studium Ing.
Tepelná technika a keramické materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.

Metalurgie

Chemická metalurgie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Metalurgická technologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Tepelná technika a paliva v průmyslu Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Procesní inženýrství

Chemie a technologie ochrany životního prostředí Prezenční studium Bc.
Procesní inženýrství a metody kontroly kvality Prezenční studium Bc.

Procesní inženýrství

Chemické a environmentální inženýrství Prezenční studium Ing.

Procesní inženýrství

Procesní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Řízení průmyslových systémů

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří FMMI, který se uskuteční dne 25.1.2017, je určen především všem zájemcům o studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava.

Zájemci o studium zde získají základní informace o fakultě, o nabízených studijních programech a oborech, ale také o možnostech studijních pobytů v zahraničí či o možnosti zapojením studentů do konkrétních vědecko-výzkumných projektů.

V průběhu celé akce si lze prohlédnout jednotlivá pracoviště a laboratoře fakulty a seznámit se s přístrojovou technikou, kterou má fakulta k dispozici.

Akce se účastní také studenti fakulty, kteří jsou připraveni odpovídat na otázky týkající se studia na fakultě a studentského života.

Přijímací řízení

Podrobné informace o škole

V současnosti fakulta nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu, výrazně posílila své působení v oblasti ochrany životního prostředí, v řízení jakosti, v managementu, v materiálovém a procesním inženýrství.  Na fakultě lze absolvovat ve vybraných oborech studium ve tříletých bakalářských, dvouletých navazujících magisterských a v doktorských studijních programech.

V akademickém roce 2017/2018 bude fakulta nabízet prezenční studium ve studijních programech: Metalurgické inženýrství, Materiálové inženýrství, Procesní inženýrství a Ekonomika a řízení průmyslových systémů.  Tyto programy zahrnují celkem 12 oborů. Většina studijních oborů je nabízena také v kombinované formě studia.

Proč studovat na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava?

 • Historie Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství sahá až do roku 1849.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní, odborné vzdělání, které koresponduje a respektuje požadavky a potřeby společenské praxe.
 • Nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou.
 • Zajišťujeme studentům odborné stáže, praxe a brigády u průmyslových partnerů, zprostředkováváme kontakty s potencionálními zaměstnavateli.
 • Zapojujeme studenty do řešitelských týmů vědecko-výzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu.
 • Podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia.
 • Naši absolventi mají vysokou profesní uplatnitelnost a jsou na trhu práce velmi žádaní pro své odborné znalosti a praktické dovednosti.

Naše fakulta je především pro ty, které zajímají odpovědi na otázky:

 • Proč se potopil Titanic?
 • Jak optimalizovat výrobní proces?
 • Z čeho vyrobit moderní automobil?
 • Jak snížit negativní vliv průmyslu na životní prostředí?

Pokud chcete znát odpovědi na tyto i jiné otázky, tak naše fakulta je právě pro Vás! 

S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů a oborů, které lze studovat na FMMI, se můžete seznámit na http://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/struktura-a-system-studia/.

 

Diskuze