Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

Popis

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE nabízí zájemcům o prestižní diplom z jedné z nejlepších ekonomických škol ve střední a východní Evropě studium mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu a práva a podnikání. Studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni je možno absolvovat v českém a slovenském jazyce nebo v angličtině. Naši absolventi jsou špičkovými odborníky, velmi úspěšnými zejména v měnícím se mezinárodním prostředí.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://fmv.vse.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fmvvse
Twitter: https://twitter.com/FMV_VSE
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Economics of Globalisation and European Integration

International Business - Central European Business Realities

International Economic Relations

Bachelor of International Business Prezenční studium Bc.

International Economic Relations

International and Diplomatic Studies Prezenční studium Ing.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Manažer obchodu Kombinované studium Bc.
Mezinárodní obchod Prezenční studium Bc.
Mezinárodní studia - diplomacie Prezenční studium Bc.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch Prezenční studium Ing.
Evropská integrace Prezenční studium Ing.
Mezinárodní obchod Prezenční studium Ing.
Mezinárodní politika a diplomacie Prezenční studium Ing.
Podnikání a právo Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) se koná vždy v lednu. Zájemci o studium se zde dozví potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce.

Po skončení  hlavní části ve Vencovského aule budou mít zájemci možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

Více informací zde:

https://fmv.vse.cz/

Pro zájemce o studium spravuje Fakulta mezinárodních vztahů také facebookovou stránku FMV VŠE Přidej se k nám.

Odkaz zde:

https://www.facebook.com/FMVPridejseknam

 

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášek je 30. dubna

Přihlášky se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Pro studium v angličtině se dodávají další specifické náležitosti, které jsou uvedeny na webových stránkách příslušných programů.

Více informací zde:

https://fmv.vse.cz/

Přijímací zkoušky

Bakalářské obory v češtině (ve slovenštině): přijímací zkoušky ze dvou cizích jazyků a matematiky.

Magisterské obory v češtině (ve slovenštině): přijímací zkoušky z jednoho cizího jazyka, ekonomie a příslušného odborného předmětu podle zvoleného oboru.

Přijímací zkouška má formu testů vyplňovaných na počítači. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. Příklady testů lze nalézt na webu VŠE.

Bakalářské a magisterské obory v angličtině: přijímací zkoušky mají podobu esejů na zadané téma. Zároveň je nutno splnit některé další specifické požadavky. Všechny informace jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných programů.

Podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu zde:

http://fmv.vse.cz/

Podrobné informace o škole

Nejvýraznější charakteristikou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV) je velmi vysoká úroveň internacionalizace, a to jak ve studiu v zahraničí, v rozsahu zahraničních praxí, ve variabilitě a počtu kurzů vyučovaných zahraničními profesory, v počtu přijíždějících výměnných studentů a v nabídce anglicky vyučovaných programů. Kvalita výuky je pravidelně potvrzována Akreditační komisí ČR. Navazující magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities získaly jako první v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EPAS, kterou uděluje European Foundation for Management Development (EFMD).

Fakulta připravuje studenty efektivně na jejich budoucí mezinárodní kariéru. Významným rysem studia je vysoká náročnost na výuku 2 cizích jazyků, a to i jejich odborného pojetí. VŠE má více než 220 partnerských škol ve všech kontinentech světa, na kterých studenti mohou absolvovat část svého studia. Rozvoj pracovních dovedností a získání praktických poznatků je umožněno systémem odborných praxí v zahraničí i v ČR. Studijní i pracovní pobyty v zahraničí jsou finančně podporovány jak ze zdrojů programu Erasmus+, tak i ze zdrojů VŠE a FMV. Finanční podporu získávají také studenti za excelentní studijní výsledky, za mimořádné úspěchy při reprezentaci fakulty, za asistenci při rozvíjení fakulty a při skládání mezinárodně uznávaných jazykových a dalších certifikátů. FMV je autorizovaným zkušebním centrem pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu.

Na VŠE také studenti rozvíjejí svůj talent ve studentských klubech zaměřených buď profesně, nebo na oblasti hudby, divadla, filmu, tance, turistiky, sportu, atd. Uplatnění absolventů FMV je velmi široké - škola navíc svým studentům pomáhá se získáním pracovního uplatnění. Absolventi FMV patří k platově nejlépe hodnoceným v celorepublikovém měřítku.

  • Fakulta mezinárodních vztahů VŠE
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha
  • tel.: 224095241
  • e-mail: prfmv@vse.cz
  • https://fmv.vse.cz

Diskuze