Národohospodářská fakulta VŠE

Popis

 

Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami. Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe.

Pro zájemce o bakalářské studium

Pro zájemce o magisterské studium

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://nf.vse.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/N%C3%A1rodohosp…53/
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomie a hospodářská správa

Economics Prezenční studium Bc.
Economics and Public Policy Prezenční studium Ing.
Ekonomická analýza Prezenční studium Ing.
Ekonomická teorie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ekonomie Prezenční studium Bc.
Hospodářská politika Prezenční studium Ing.
Hospodářská politika Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční studium Ing.
Hospodářské a politické dějiny 20. století Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Národní hospodářství Prezenční studium Bc.
Regionalistika - veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Regionální studia Prezenční studium Ing.
Veřejná správa Prezenční studium Ing.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

Informace o dni otevřených dveří naleznete na našich webových stránkách. Zde je krátká reportáž jak takový den vypadá. 

V pátek 11. ledna 2019 proběhl v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze tradičně pořádaný Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale zejména v bankovním a podnikatelském sektoru. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v oblasti ekonomického vzdělávání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje v různých anketách na prvním či druhém místě nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jsou atraktivní, jdou s dobou a současně připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

V nadcházejícím akademickém roce 2019/20 budou pro studenty otevřeny tři bakalářské studijní programy, a sice program Ekonomie, program Národní hospodářství a program Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky a do prezenční formy bakalářského studia fakulta přijme 480 uchazečů.

Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování jeho univerzitního charakteru stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, i v letošním roce se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio.

Více o podmínkách a průběhu přijímacím řízení zde

Program Dne otevřených dveří byl následující:

 • Přivítání (Ing. Jan Kozák, studentský tajemník),
 • Úvodní slovo děkana (prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.)
 • Představení jednotlivých studijních programů:
  • Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
  • Ekonomie (doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. Petr Toth, CSc.)
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (Ing. Michal Mirvald, PhD.)
 • Vystoupení studentského tajemníka (Ing. Jan Kozák),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
 • O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Jiří Zelenda)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Prohlídka areálu VŠE

Přijímací řízení

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit následující nutné podmínky:

1.) absolvovat v období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů v základní verzi u společnosti Scio (OSP) a dosáhnout požadované percentilové hranice,

2.) dosáhnout úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání. (kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia).

Více zde.

Podrobné informace o škole

Proč studovat ekonomii na NF VŠE?

Protože jako její absolventi budete…

 • schopni lépe pochopit současný svět a lidi, kteří na něm žijí,
 • správně myslet a dobře se rozhodovat,
 • znát principy, jak funguje trh, firma, politika, stát, ale i manželství a celá společnost,
 • moci dělat, co vás bude nejvíc bavit, a jít za svými sny.

Proto se uplatníte …

 • ve firmách i na ministerstvech na pozicích, kam se jiní nedostanou,
 • jako zodpovědní ředitelé, chytří analytici, nebo i dobrodružní vědci.

Co Vám nabízíme?

 • Široký záběr studia ekonomie a souvisejících oborů a tedy vysokou úroveň vzdělání univerzitního charakteru.
  • Toto universální zaměření studia na Národohospodářské fakultě dá těm z vás, kteří zatím nemají svůj zájem o společenské vědy zcela vyhraněný, najít si postupně „to svoje“. Nebudete jen úzce orientováni na svět podnikání, ale na druhou stranu se můžete uplatnit i v něm.
 • Nejen studium ekonomické teorie, ale také využití ekonomie v praxi.
  • V průběhu studia u nás absolvujete stáže ve firmách, na ministerstvech i v neziskovkách.
 • Umění řešit důležité otázky pomocí správných nástrojů.
  • Naučíme vás rozumět nerovnostem, konkurenci, firmě, zisku, inflaci, nezaměstnanosti, ale i jak získat peníze a udržet si je.
 • Tituly z prestižní fakulty VŠE, které otvírají dveře na nejvyšší posty v soukromé i veřejné sféře.
  • Jako absolventi Národohospodářské fakulty VŠE budete disponovat znalostmi z ekonomie, které Vám umožní uplatnit se nejen jako analytici a ekonomičtí poradci v institucích veřejné správy, ale i jako manažeři ve firmách a to na postech, kde se rozhoduje o strategii a budoucnosti.
 • Prostor pro diskuzi a formování vlastních názorů na ekonomická a společenskovědní témata.
  • Na Národohospodářské fakultě absolvujete diskuzní semináře, ale i přednášky předních odborníků z praxe.
 • Propojení s mezinárodním prostředím.
  • Každý pátý student, kterého potkáte na chodbách a v posluchárnách naší fakulty je ze zahraničí.
  • Každý náš posluchač může studovatsemestr nebo dva na universitáchpo celém světě.
 • Spoluúčast na ekonomickém výzkumu.
  • Vědecké týmy na Národohospodářské fakultě dlouhodobě řeší zadání v rámci ekonomického výzkumu. Už jako studenti se do těchto týmů můžete zapojit a tak spolu s námi objevovat a lépe chápat, jak se lidé, firmy, politici či státy chovají.

 

„Ekonomie je vědou, která studuje lidské chování jako vztah mezi cíli a vzácnými prostředky, které mají alternativní použití.“

L. Robbins (1962)

Diskuze