Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze

Popis

Fakulta chemické technologie vznikla v roce 1969 sloučením Fakulty anorganické technologie a Fakulty organické technologie, které byly v roce 1952 spolu s Fakultou potravinářské technologie třemi zakládajícími fakultami samostatné Vysoké školy chemicko--technologické v Praze. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://fcht.vscht.cz
Facebook: http://www.facebook.com/vscht
Twitter: http://twitter.com/vscht
Zaměření školy: Chemie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 449
Počet přihlášených: 1135
Počet zapsaných: 387
Počet studentů: 1453
Počet absolventů od roku založení: 6077

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Anorganická chemie Prezenční/Kombinované studium Ing.
Makromolekulární chemie Prezenční/Kombinované studium Ing.
Organická chemie Prezenční/Kombinované studium Ing.

Aplikovaná chemie a materiály

Chemie a chemické technologie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Chemie a technologie materiálů Prezenční/Kombinované studium Bc.
Chemie materiálů pro automobilový průmysl Prezenční studium Bc.
Vodíkové a membránové technologie Prezenční studium Bc.

Biomateriály pro medicínské využití

Biomateriály pro medicínské využití Prezenční studium Bc.

Forenzní analýza

Chemie a materiály ve forenzní analýze Prezenční studium Bc.

Chemická informatika a bioinformatika

Bioinformatika Prezenční studium Bc.

Chemická informatika a bioinformatika

Bioinformatika Prezenční studium Ing.

Chemie a chemické technologie

Technologie organických látek a chemické speciality Prezenční/Kombinované studium Ing.
Základní a speciální anorganické technologie Prezenční/Kombinované studium Ing.

Chemie materiálů a materiálové inženýrství

Anorganické nekovové materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.
Biomateriály Prezenční studium Ing.
Kovové materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.
Materiály pro elektroniku Prezenční studium Ing.
Nanomateriály Prezenční studium Ing.
Polymerní materiály Prezenční/Kombinované studium Ing.

Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování a restaurování Prezenční studium Ing.

Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů* Prezenční studium Bc.
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů* Prezenční studium Bc.
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky* Prezenční studium Bc.
Technologie konzervování a restaurování Prezenční studium Bc.

Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv Prezenční studium Bc.

Syntéza a výroba léčiv

Syntéza léčiv Prezenční studium Ing.
Výroba léčiv Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří (web)

Dny otevřených dveří se budou konat:

27.–28. ledna 2017

PÁTEK 27. 1. 2017

9:00 – 14:00 Představení studijních oborů a zábavných experimentů 

Posluchárna AI – Technická 5, Praha 6, budova A
9:00 – 9:30 a 11:00 – 11:30  Informace o studiu na VŠCHT Praha a Fakultě chemické technologie

12:00 Zeptejte se studentů VŠCHT – beseda

SOBOTA 28. 1. 2017

9:00 – 13:00 Představení studijních oborů a zábavných experimentů
Posluchárna AI – Technická 5, Praha 6, budova A
10:00 – 11:00 Informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách

Další dny otevřených dveří budou v listopadu 2017

Přijímací řízení

VŠCHT Praha a její fakulty přijímají ke studiu ve tříletých a čtyřletých bakalářských studijních programech. Uchazeči o studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušky na základě průměru z chemie a matematiky za předposlední tři roky a konečného pololetního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou.

*V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletých bakalářských studijních oborech Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl je další podmínkou pro přijetí úspěšní vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se koná v průběhu května.

VŠCHT přijímá do navazujících magisterských programů pouze uchazeče, kteří studují v posledním ročníku příbuzného bakalářského studijního programu nebo tento program absolvovali. Student posledního ročníku bakalářského studijního programu si může podat přihlášku před řádným ukončením studia, před definitivním přijetím do navazujícího programu však bude muset doložit řádné ukončení studia bakalářského studijního programu.

Další informace jsou uvedeny na adrese: studuj.vscht.cz

Podrobné informace o škole

Mohlo by se zdát, že tradice Fakulty chemické technologie nesahají před rok 1952. Fakultu však nereprezentuje jen její název, ale především studijní obory, které se na ní vyučují a ve kterých má fakulta tradiční i současnou vědeckou prestiž. Z tohoto pohledu sahá historie Fakulty chemické technologie až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Fakulta chemické technologie sdružuje 10 ústavů a jedno společné pracoviště zřízené ve spolupráci s AV ČR.

Diskuze